Vuokra- ja asumisoikeusasuntoja valtion tuella

Ajankohtaista

Ajankohtaista ohjauksesta ja valvonnasta – oppaat päivitetty 30.8.2018
ARAn on julkaissut 1.7. voimaan astuneiden lakimuutosten johdosta päivitetyt vuokranmääritys-, käyttövastike- ja asukasvalintaoppaat heinäkuun 2018 alussa.
Lue lisää

Valtion tukemaa asuntokantaa eli ARA-asuntokantaa on rakennettu vuodesta 1949 alkaen. Peruslähtökohtana valtion tukemissa asunnoissa on ollut turvallisten asumisolojen tarjoaminen asukkaille kohtuullisin kustannuksin.

Suomen noin 3 miljoonasta asunnosta joka kolmas on rakennettu valtion arava- tai korkotukilainalla. Valtion tuella on vuodesta 1949 lähtien rakennettu 445 000 omistusasuntoa, 540 000 vuokra-asuntoa ja 45 000 asumisoikeusasuntoa. ARAn rahoituksella on lisäksi peruskorjattu n. 380 000 asuntoa.

ARA-asuntoja omistavat kunnat, kuntayhtymät, yleishyödylliset yhteisöt ja niiden omistuksessa olevat tytäryhtiöt.

Valtion tukemiin ARA-asuntoihin liittyy sosiaalinen elementti, minkä takia niihin sisältyy muista asunnoista poikkeavia rajoituksia. Rajoitukset liittyvät mm. vuokrien määräytymiseen ja asunnoista käytävään kauppaan. 

Rajoitusten alaisia ARA-vuokra-asuntoja on 375 000 ja asumisoikeusasuntoja 45 000 (tilane 31.12.2016). Rajoituksista vapautuneita tai vapautettuja ARA-asuntoja on 140 000. Vapautumisen jälkeen entiset ARA-asunnot muuttunut tilastoissa vapaarahoitteiseksi vuokra- tai omistusasunnoiksi. 

ARA ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä

ARAn tehtävänä on ohjata ja valvoa ARA-asuntokannan käyttöä sekä huolehtia yhdessä Valtiokonttorin kanssa asunto- ja lainakantaan liittyvistä riskeistä. Ohjauksella ja valvonnalla ARA varmistaa, että

  • valtion tuki kohdentuu asukkaille,
  • vuokrataloyhteisöt toimivat valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevien säännösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti
  • yhteisöt eivät tulouta omistajilleen enempää kuin laissa sallitaan.

ARAn tehtäviin kuuluu myös omakustannusvuokrien määräytymisen valvonta ja lainansaajien yleinen ohjaus.

Kuntien tehtävänä on valvoa asukasvalintoja. 

 

Julkaistu 14.6.2017 klo 17.15, päivitetty 14.3.2018 klo 14.41