Ara kerää vuoden 2023 asunnottomuustiedot kunnilta

Vuoden 2023 asunnottomuuskysely tehdään verkkokyselynä, joka lähetetään sähköpostitse kunnille viikolla 43. Kyselyyn on vastattava 11.12.2023 mennessä.

Huom. Jos kunnassa ei ole asunnottomia, vastaa kyselyyn kuitenkin valitsemalla kyselyssä vaihtoehto "Ei asunnottomia" ja lähetä vastauksesi.

Voit myös ladata tietojenkeruulomakkeen, jonka avulla voit kerätä vastaamiseen tarvitsemasi tiedot varsinaisen verkkolomakkeen täyttöä varten.

Asunnottomuuskyselyn täyttöohje 2023

Tiedot julkaistaan asunnottomuusselvityksessä

Ara julkaisee Asunnottomat 2023 -selvityksen helmikuussa 2024. Selvityksen liitteenä julkaistaan kuntakohtainen tilasto asunnottomien määrästä poikkileikkausajankohtana 15.11.2023.

Aran aiemmat asunnottomuusselvitykset

 

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Lataa kyselyn täyttöohjeet:

Julkaistu 30.10.2019 klo 12.29, päivitetty 2.11.2023 klo 12.00