Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tällä sivulla ohjeistetaan ja kuvataan, millaisia aineistoja Aralla on ja miten voit tehdä niistä tietopyynnön. Aineistot syntyvät ja niitä ylläpidetään Aran lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi.

Lähetä tietopyyntö Aran kirjaamoon

Tietopyynnöt lähetetään Aran kirjaamoon. Kirjaamo rekisteröi saapuneet tietopyynnöt, määräaikojen seuraamiseksi ja toimittaa pyynnön vastattavaksi oikealle taholle organisaatiossa.

Katso kirjaamomme yhteystiedot: Siirry yhteystietoihin

Tietoaineistot

Koskee seuraavia tietoja: ARA-asuntokannan tiedot sekä kohteiden rajoituksista vapauttaminen, luovutukset, käyttötarkoituksen muutokset, omaksilunastaminen, purkuluvat.

Tietoja voidaan hakea ARAn järjestelmistä

 • asian diaarinumeron,
 • kohteen osoitteen ja paikkakunnan,
 • kiinteistötunnuksen,
 • rakennustunnuksen,
 • omistajayhteisön nimen tai
 • asiasanan perusteella.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla: Ei.

Mistä voin löytää tietoja?

Omistajayhteisöillä on mahdollisuus katsoa omia tietojaan ARAn verkkoasioinnin kautta. 
Siirry ARAn verkkoasioinnin sivulle

Muissa tapauksissa pyydä tietoja ARAn kirjaamosta.

Koskee seuraavia tietoja: ARAn myöntämät arava-, korkotuki- ja takauslainat.

Tietoja voidaan hakea ARAn järjestelmistä

 • asian diaarinumeron,
 • kohteen osoitteen ja paikkakunnan,
 • kiinteistötunnuksen tai lainanhakijan nimen perusteella.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla: Ei.

Mistä voin löytää tietoja?

Lainansaajilla on mahdollisuus katsoa aiempien hankkeidensa tietoja ARA-asuntokannasta ARAn verkkoasioinnissa. 
Siirry ARAn verkkoasioinnin sivulle

Muissa tapauksissa pyydä tietoja ARAn kirjaamosta.

Koskee seuraavia tietoja: ARAn henkilöasiakkaille, yhteisöille ja kunnille myöntämät avustukset (myös investointiavustukset).

Tietoja voidaan hakea ARAn järjestelmistä

 • asian diaarinumeron,
 • kohteen osoitteen ja paikkakunnan tai
 • avustuksen hakijan nimen perusteella.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla: Ei.

Miistä voin löytää tietoja?

Avustuksen hakijalla on mahdollisuus katsoa osassa avustuksia avustusasian tietoja verkkoasioinnin kautta. 
Siirry ARAn verkkoasioinnin sivulle

Muissa tapauksissa pyydä tarvitsemasi tiedot ARAn kirjaamosta.

Koskee seuraavia tietoja: ARAn lakisääteiset ohjaus- ja valvontatehtävät (vuokra- ja asumisoikeusasuminen, yleishyödyllisyys, energiatodistusten valvonta).

Tietoja voidaan hakea ARAn järjestelmistä

 • asian diaarinumeron,
 • kohteen osoitteen ja paikkakunnan,
 • omistajayhteisön nimen,
 • energiatodistuksen laatijan nimen perusteella.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla: Ei. Pyydä tarvitsemiasi tietoja ARAn kirjaamosta.

Koskee seuraavia tietoja: Energiatodistukset ja pätevöityneet energiatodistusten laatijat.

Tietoja voidaan hakea ARAn järjestelmistä

 • todistustunnuksella,
 • kunnalla,
 • postinumerolla,
 • katuosoitteella tai
 • laatijan nimellä.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla: Kyllä.

Mistä voin löytää tietoja?

Energiatodistusrekisteri on julkinen palvelu, josta voit hakea energiatodistuksia sekä pätevöityneitä energiatodistusten laatijoita. Tietosuojasyistä johtuen eivät yhden tai kahden asunnon talojen energiatodistukset ole haettavissa ulkisesta rekisteristä.

Siirry Energiatodistusrekisteriin

Muiss tapauksissa pyydä tietoja ARAn kirjaamosta.

Koskee seuraavia tietoja: Henkilöstön rekrytointiin ja palvelussuhteeseen liittyvät tiedot ja asiakirjat.

Tietoja voidaan hakea ARAn järjestelmistä 

 • asian diaarinumerolla ja
 • henkilön nimellä.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla: Ei. 

Pyydä tietoja ARAn kirjaamosta.

Tietoja voidaan hakea ARAn järjestelmistä

 • asian diaarinumerolla (oppaat ja hakuohjeet),
 • julkaisun nimellä tai
 • aiheella ja vuodella.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla: Ei.

Mistä voin löytää tietoja?

ARAn hakuohjeet ja oppaat löytyvät sivustoltamme. Kulloinkin voimassa olevat hakuohjeet löytyvät avustuksen tai tukimuodon sivulta. ARAn oppaiden uusimmat versiot ovat ladattavissa Oppaat-sivulta. Siirry ARAn oppaisiin

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) julkaisut ovat haettavissa julkisesti verkkosivuiltamme. ARAn julkaisusarjojen julkaisut ja erillisjulkaisut ovat ladattavissa sivuillamme sekä vuoden 2016 julkaisuihin asti HELDA-palvelussa.

ARAn asiakaslehdet, ARA-viestit ovat ladattavissa verkkosivuillamme. Siirry ARA-viesteihin

Uutiskirjeemme löytyvät verkkosivuiltamme. Siirry uutiskirjeisiin

Muissa tapauksissa pyydä tietoja ARAn kirjaamosta.

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Koskee seuraavia tietoja: Talousasioiden ohjausta, suunnittelua ja seurantaa sekä hankintoja koskevat tiedot ja asiakirjat.

Tietoja voidaan hakea ARAn järjestelmistä 

 • asian diaarinumerolla ja
 • asiasanalla.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla: Ei.

Mistä voin löytää tietoja?

Tulevat hankinnat, käynnissä olevat kilpailutukset ja päättyneiden kilpailutusten tulokset ovat nähtävillä julkisessa palvelussa. Siirry hankintailmoitukset.fi-palveluun

ARAn tekemiä hankintoja voi tutkia verkossa. Siirry tutkihankintoja.fi-sivustolle

Muissa tapauksissa pyydä tietoja ARAn kirjaamosta.

Tietoja voidaan hakea ARAn järjestelmistä

 • asian diaarinumerolla,
 • aiheella ja
 • vuodella.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla: Ei.

Mistä voin löytää tietoja?

ARAn tilastoselvityksistä verkkosivuillamme ovat ladattavissa mm. seuraavia:

 • ARA-tuotannon vuositilastot vuodesta 2003 alkaen
 • Asuntomarkkinakatsaukset vuodesta 2008 alkaen
 • Asunnottomuusselvitykset vuodesta 2001 alkaen.

Verkkosivuillamme on ladattavissa seuraavia tilastotietoja:

 • ARAn myöntämät tuet ja avustukset vuodesta 2013 alkaen
 • Energiatodistustilastot 
 • Vuokratiedot kunnittain vuodesta 2018 alkaen
 • Keskivuokrat kunnittain Kelan asumistukitilastoista  2010-2017.

Tilastot ja selvitykset sivuillamme Tietopankki-osiossa.
Siirry tilastoihin ja selvityksiin

Voit hakea tietoja asuntokauppojen myyntihinnoista ja Kelan yleisen asumistuen saajien maksamia keskivuokrista ARAn ylläpitämästä Asuntojen hintatiedot -palvelusta. Siirry Asuntojen.hintatiedot.fi:hin

Kehittämisrahalla toteutetut tutkimus- ja kehittämishankkeiden raportit ovat haettavissa ARAn Hankepankissa. Siirry Hankepankkiin

Muissa tapauksissa pyydä tietoja ARAn kirjaamosta.

Koskee seuraavia tietoja: Toiminnan suunnittelu ja järjestäminen, tietohallinto, tiedonhallinta sekä päätöksenteko ja johtaminen.

Tietoja voidaan hakea ARAn järjestelmistä 

 • asian diaarinumerolla ja
 • asiasanalla.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla: Ei. 

Mistä voin löytää tietoja?

ARAn VES-/TES-asiakirjat, tilinpäätökset ja tulossopimukset ovat saatavilla sivuillamme. 

Siirry tilinpäätöksiin ja tulossopimuksiin

Siirry VES-/TES-asiakirjoihin

Muissa tapauksissa pyydä tietoja ARAn kirjaamosta.

Julkaistu 21.12.2020 klo 12.08, päivitetty 26.10.2023 klo 8.07