Asukasdemokratia valtion tukemissa vuokrataloissa

Ara-vuokratalon omistajan tulee noudattaa yhteishallintolakia niissä aravavuokrataloissa ja 1.1.2002 jälkeen korkotukilainoilla rahoitetuissa vuokrataloissa, jotka ovat käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisia.

  • 31.12.2023 sovellettiin lakia yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990).
  • 1.1.2024 tuli voimaan uusi laki yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa (1169/2022).

Uusi yhteishallintolaki

Uusi yhteishallintolaki (1169/2022) tuli voimaan 1.1.2024.

Uusi laki koskee vuokrataloja, jotka ovat käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisia joko aravarajoituslain (1990/1993) tai niin sanotun pitkän korkotukilain (604/2001) nojalla. Laki ei koske lyhytaikaisen korkotuen kohteita.

Talon omistaja voi kuitenkin päättää, että yhteishallintoa sovelletaan myös muihin kuin laissa määriteltyihin kohteisiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi rajoituksista jo vapautuneet kohteet.

Ohjeet uuden yhteishallintolain soveltamisesta

Uusi asukasdemokratiaohje on tarkoitettu valtion tukemia vuokra-asuntoja omistaville yhteisöille ja muille yhteishallintoa toteuttaville tahoille, kuten asuntojen välivuokraajille. Ohjeessa on paljon hyödyllistä tietoa myös asukkaille. 

Tutustu ohjeisiin (ohjeet.ara.fi).

Asukasdemokratiaohje 20.12.2023
Ohje on tarkoitettu valtion tukemia vuokra-asuntoja omistaville yhteisöille ja muille yhteishallintoa toteuttaville tahoille, kuten asuntojen välivuokraajille. Ohjeessa on paljon hyödyllistä tietoa myös asukkaille.
Lue lisää

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Julkaistu 22.10.2019 klo 7.57, päivitetty 3.1.2024 klo 10.07