Jyvitys (huoneistokohtainen vuokranmääritys)

Huoneistokohtaisen vuokranmäärityksen eli jyvityksen taustalla on yleensä tarve edistää suurempien ARA-asuntojen vuokraamista, koska niiden kysyntä on heikentynyt. Jyvityksen tavoitteena on parantaa vuokratalon käyttöastetta saamalla mahdolliset tyhjät asunnot vuokratuiksi ja lisätä siten talon kokonaisvuokratuottoja. Tällöin voidaan pitää myös pienten asuntojen vuokrataso kohtuullisempana.

Jyvityksessä on huomioitava se, että rajoitusten alaisissa ARA-kohteissa samanlaisista asunnoista tulee periä samaa vuokraa. Saman kohteen sisällä ei siis voi periä eri asukkailta erilaista vuokraa, jos asunnot ovat kooltaan, varustukseltaan ja kunnoltaan samanalaisia.

Jyvitysmenettelystä ei ole säädetty lailla. Vuokratalon omistaja voi käyttää, tai muuttaa, tai luopua jyvityksestä kokonaan. Jyvityksen muutoksesta ja vuokran määräytymisen perusteista täytyy sopia vuokralaisten kanssa yhteishallintolain mukaisella menettelyllä. Jos jyvitys on näkyvissä vuokrasopimuksissa, on vuokrasopimusten muuttaminen tehtävä huoneenvuokralain mukaisesti. ARA ei enää anna tarkkoja ohjeita jyvityksen toteuttamiseen.

Tällä sivulla on edelleen saatavilla tiedoksi ARAn 30.11.2015 antama suositus pinta-alojen (vuokrien) jyvittämiseksi uudessa asuntokannassa ja jyvityksen muuttamiseen vanhassa vuokra-asuntokannassa ja jyvityksen laskentamalli (jyvityslaskuri). ARA ei kuitenkaan enää anna tarkkoja ohjeita jyvityksen toteuttamiseen eikä jyvitysmallia ei enää päivitetä.

Jyvityslaskuri 27.1.2016
ARAn jyvityslaskuri, jolla voidaan muuttaa nykyistä jyvitystä.
Lue lisää

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Julkaistu 3.9.2015 klo 12.30, päivitetty 15.2.2023 klo 13.35