Ara-asuntojen luovutuskorvaus

Ara vahvistaa rajoitusten alaisen ara-kohteen luovutuskorvauksen luovutuksensaajan nimeämisen yhteydessä. Jos luovutuksensaajana on kunta tai hyvinvointialue, Ara vahvistaa luovutuskorvauksen ilman nimeämishakemusta. Luovutuskorvaus on samalla ara-kohteen korkein luovutushinta.

Sallitun luovutushinnan ylittävä myyntihinnan osa on maksettava Valtion asuntorahastoon. Luovutus on aina mahdollista tehdä Aran vahvistamaa luovutuskorvausta alemmalla hinnalla.

Luovutuskorvaus lasketaan arava- ja korkotukilainoitetuille kohteille. Luovutuskorvaus perustuu kiinteistöjä luovutettaessa lainansaajan omarahoitusosuuteen ja osakkeita luovutettaessa yhtiöön sijoitettuun omaan pääomaan. Tarkempaa tietoa luovutuskorvauksen laskemisesta

Luovutuskorvauksen laskemiseen tarvittavat tiedot ilmoitetaan Aralle samalla lomakkeella, jolla luovutuksensaajan nimeämistä haetaan.

Milloin luovutuskorvausta ei vahvisteta?

 • Luovuttaja ja luovutuksensaaja kuuluvat samaan konserniin.
 • Luovutus toteutetaan sulautumisena, jakautumisena tai liiketoiminnan siirtona ja luovutus tapahtuu omaisuuden kirjanpitoarvosta eikä vastikkeena käytetä rahasuoritusta.
 • Luovutettava kohde on jatkorajoitusajalla (koskee vain aravalainakohteita).

Konsernilla tarkoitetaan samaan konserniin kuuluvien yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen ja niiden määräysvallassa olevien, valtion tuella rahoitettuja asuntoja (araasuntoja) omistavien yhteisöjen kokonaisuutta tai kunnan tai muun julkisyhteisön määräysvallassa olevien, ara-asuntoja omistavien yhteisöjen kokonaisuutta.

  Muiden kuin rajoitusten alaisten tilojen luovutushinta

  Jos vuokratalokiinteistössä on rajoitusten alaisten tilojen lisäksi muita tiloja, niiden luovutushinta on vapaa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi liiketilat tai päiväkotitilat.

  Muut tilat ja niistä maksettava kauppahinta pitää eritellä kauppakirjassa. Osakkeiden luovutuksessa ei ole mahdollista määritellä vapaan kauppahinnan osuutta.

  Lisätietoa hintojen laskemisesta:

  Luovutuskorvauksen laskeminen 13.2.2013
  Luovutuskorvaus on ARA-vuokra-asunnon tai tällaisen asunnon hallintaan oikeuttavan osakkeen tai vuokratalon tai vuokrataloyhtiön osakkeen korkein mahdollinen luovutushinta.
  Lue lisää

  Huomio!

  Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

  Julkaistu 5.7.2018 klo 16.18, päivitetty 4.3.2024 klo 14.09