Rajoitusajat

Ara-vuokra-asunnoissa käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat määräaikaisia. Asumisoikeuskohteiden rajoitukset ovat pysyviä.

Vuokra-asuntojen rajoitusajan pituus riippuu siitä, milloin laina on myönnetty ja mihin tarkoitukseen. Rahoitusmuotoon liittyvät yleiset rajoitusajat esitetään alla, mutta osa rajoituksista voi päättyä jo aikaisemmin.

Ara-vuokra-asuntoja omistavat yhteisöt voivat tarkistaa omien asuntojensa rajoitukset joko Aran verkkoasiointipalvelusta tai sähköpostitse osoitteesta valvonta@ara.fi.

Rajoitusajan voi tarkistaa myös rasitustodistuksesta.

 

Rajoitusaika on laina-ajan pituinen:

 • 1949–30.9.1971 myönnetyt rakentamislainat: laina-aika 45 vuotta
 • 1.10.1971–31.12.1979 lainoitetut: laina-aika 25 vuotta  
 • 1.2.1979–31.12.1990 perusparannuslain nojalla myönnetyt pitkäaikaiset perusparannuslainat: laina-aika 20 vuotta
 • 1.1.1980–31.12.1990 asuntotuotantolain nojalla myönnetyt peruskorjauslainat: laina-aika vaihtelee (korkeintaan 27 vuotta)

Näillä kohteilla on lisäksi 10 vuoden pituinen jatkorajoitusaika, jos ne eivät olleet vapautuneet rajoituksista ennen 1.9.1997.

Rajoitusaika 45 vuotta:

 • 1.1.1980–31.12.1993 asuntotuotantolain nojalla myönnetyt rakentamislainat
 • 1.1.1991–31.12.1993 asuntotuotantolain nojalla myönnetyt peruskorjauslainat
 • 1.1.1994–31.8.2004 aravalain nojalla myönnetyt lainat

Vapautus myönnetään aina 35 vuoden kuluttua lainan myöntämisestä, jos kiinteäehtoisesta asuntolainasta johtuva rajoitusaika olisi 45 vuotta.

Rajoitusaika 40 vuotta:

1.9.2004 lähtien aravalain nojalla myönnetyt lainat

Vapautus myönnetään ain 40 vuoden kuluttua lainan myöntämisestä, jos asuntolaina on myönnetty vuosimaksuehtoisena 1.1.1990 jälkeen tai aravalaina ennen 1.9.2004.

Vuokra-asuntolainojen korkotuesta annettu laki (867/1980):

1.1994–31.12.2001 hyväksytyt korkotukilainat: 
20 vuotta korkotukilainan ensimmäisen erän nostamisesta lukien käytettävä vuokra-asuntoina.

Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettu laki (604/2001):

 • 1.1.2002–31.8.2004 hyväksytyt lainat: 45 vuotta

Vapautus myönnetään aina, jos lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi on kulunut 40 vuotta.

 • 1.9.2004 lähtien myönnetyt lainat: 40 vuotta
 • 1.1.2007 lähtien hyväksytyt vuokra-asumisen perusparannuskorkotukilainat: 30 vuotta

Vapautus myönnetään aina, jos perusparannuskorkotukilaina on myönnetty 1.1.2007 jälkeen ja sen hyväksymisestä on kulunut 10 vuotta. Jos kohteelle on samalla myönnetty erityisryhmien avustus, vapauttaminen on mahdollinen 20 vuoden kuluttua.

Korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi annettu laki (176/2009):

 • 10 vuotta korkotukilainan ensimmäisen erän nostamisesta lukien käytettävä vuokra-asuntoina
 • 5 vuoden kuluttua Valtiokonttori vapauttaa asunnon tai talon vuokra-asuntokäyttövelvoitteesta, jos korkotukilaina on maksettu ja valtio vapautettu takausvastuusta.

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annettu laki (1281/2004):

1.1.2005 lähtien myönnetyt avustukset: 20 vuotta avustuksen ensimmäisen erän maksamisesta lukien käytettävä avustusta myönnettäessä nimettyyn erityisryhmään kuuluvien vuokra-asuntoina.

Vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annettu laki (856/2008):

23.12.2008 lähtien hyväksytyt takauslainat:
takausaika, kuitenkin vähintään 20 vuotta lainan ensimmäisen erän nostamisesta lukien, käytettävä vuokra-asuntoina

Valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi annettu laki (868/2008):

1.1.2009 lähtien hyväksytyt valtion takaukset aravalainan takaisinmaksamista varten myönnettävälle luottolaitoslainalle: takausaika, käytettävä vuokra-asuntoina, vaikka aravarajoitusaika olisi päättynyt.

Julkaistu 21.8.2020 klo 13.47, päivitetty 18.12.2023 klo 10.20