Omistajayhteisöjen ohjaus ja valvonta

Ara ohjaa ja valvoo valtion tuella lainoitettujen asuintalojen omistajien toimintaa. Ohjauksen ja valvonnan tavoitteena on varmistaa valtion tuen kohdentuminen asukkaille ja että vuokrataloyhteisöjen toiminta on säännösten, määräysten ja ohjeiden mukaista.

Yleishyödyllisten yhteisöjen on toimittava yleishyödyllisyyssäännösten edellyttämällä tavalla. Ara valvoo näiden edellytysten toteutumista. Pykälät sääntelevät yhteisön toimialaa, asuntojen hakumenettelyä, yhteisön tuoton tulouttamista, yhteisörakenteen ja asuntojen omistuksen järjestelyjä, riskien ottamista ja lainojen ja takausten antamista.

Aran tehtävänä on valvoa tuoton tuloutusta myös kuntien omistamissa vuokrataloyhtiöissä. Lisäksi Ara ohjaa ja valvoo yhdessä kuntien, ympäristöministeriön ja Valtiokonttorin kanssa arava- ja korkotukilain säännösten noudattamista. Ara valvoo myös omakustannusvuokrien määräytymistä.

 

Tutustu uuteen oppaaseen:

Yleishyödyllisyysopas

Oppaaseen on koottu tietoa yleishyödyllisiksi nimetyille yhteisöille sekä ohjeistusta yhteisöille, jotka aikovat hakea yleishyödyllisyysstatusta. Lue lisää

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Julkaistu 12.12.2013 klo 13.06, päivitetty 23.11.2023 klo 15.55