Kuntien vuokrataloyhtiöt

Merkittävä osa ARA-asunnoista on kuntien omistamien vuokrataloyhtiöiden ja näiden omistamien tytäryhtiöiden omistuksessa.

Kuntien vuokrataloyhtiöt on perustettu sosiaalista vuokraustoimintaa harjoittaviksi yhtiöiksi, jotka vuokraavat asuntoja arava- ja korkotukilakien edellyttämien käyttö- ja luovutusrajoitusten mukaisesti.

Kuntien vuokrataloyhtiöistä tuloutettavan tuoton valvonta

Kuntien omistamia arava- ja korkotukilainoitettuja vuokratalo- ja kiinteistöyhtiöitä koskevat samat yhteisöjen tuoton tuloutusta koskevat säännökset kuin yleishyödyllisiksi nimettyjä yhteisöjäkin.

ARA valvoo tuoton tuloutusta koskevien säännösten noudattamista. Valvontaa varten kuntien omistamat yhtiöt täyttävät vuosittain tilinpäätös- ja muut tarvittavat tiedot Valtiokonttorin ylläpitämään SART-järjestelmään. SART-tietojärjestelmä on tarkoitettu vuokrataloyhteisöjen talouden ja toiminnan analysointiin, tunnuslukujen vertailuun ja viranomaisraportointiin.

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Julkaistu 12.2.2020 klo 15.04, päivitetty 16.2.2023 klo 12.33