Yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeäminen

Yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämistä haetaan ARAlta. ARA voi nimetä yhteisöt, jotka täyttävät korkotukilaissa (604/2001) määritellyt edellytykset.

Hakemusvaiheessa ARA antaa erikseen lisätietoja yleishyödyllisyydestä ja ARA-vuokra-asuntokannan rajoituksista. ARA myös selvittää yhteisön toimialan, toimintaperiaatteet, vakavaraisuuden ja omistuspohjan.

Nimeämisen hakeminen 

Nimeämishakemus jätetään ARAan viimeistään silloin, kun lainahakemus jätetään kuntaan.

Nimeämistä haettaessa hakija toimittaa ARAan seuraavat asiakirjat:

  • vapaamuotoinen hakemus
  • kauppa-, säätiö- tai yhdistysrekisterinote
  • yhteisön perustamiskirja
  • yhteisön osake- tai jäsenluettelo
  • yhtiöjärjestys, yhdistyksen tai säätiön säännöt
  • jäljennökset kahden viimeisimmän vuoden vahvistetuista tilinpäätösasiakirjoista ja tilintarkastuskertomuksesta.(ts. toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, liitetiedot sekä tase-erittelyt)
  • selvitys tulevasta hankkeesta, sen investointi- ja rahoituslaskelma sekä ensimmäisen käyttöönottovuoden talousarvio (vuokralaskelma: asuntojen vuokralaskelma ja muut toiminnot, esim. palvelutilat ja hoivatyö eroteltuna).
  • yleishyödyllisen yhteisön toimintaan liittyvä sitoumus (ks. liitteet alla)

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Julkaistu 13.2.2013 klo 15.14, päivitetty 15.2.2023 klo 15.11