Ara.fi-verkkosivujen saavutettavuus

20.5.2024 voimaan tulevat muutokset

Korjausavustusten sähköpostiosoitteeseen korjausavustus.ara@ara.fi lähetetyt asiakasyhteydenotot, neuvontakyselyt ja korjausavustusten hakemusasioihin liittyvät tiedustelut ohjataan 20.5.2024 alkaen sähköiseen asiakaspalvelujärjestelmäämme. Tällä muutoksella pyrimme kehittämään asiakaspalveluamme ja palvelumme tasalaatuisuutta.

1.6.2024 voimaan tulevat muutokset

Asumisoikeusasioihin liittyvän asiakaspalvelujärjestelmän sekä ohjauksen ja valvonnan asiakaspalvelujärjestelmän tietosuojaselosteisiin tulee muutoksia 1.6.2024. Päivitetyllä tietosuojaselosteella saattaa olla vaikutusta henkilötietojesi säilytysaikaan. Selosteissa täsmennetään käsittelyn oikeusperustetta ja henkilötietojen säilytysaikoja. Selosteeseen päivitetään myös tietosuojavastaavan tieto.

Uudet selosteet julkaistaan uusilla verkkosivuillamme. Uudet sivut julkaistaan 29.5.2024 osoitteessa ara.fi.

 

 

Pyrimme takaamaan verkkopalvelujemme saavutettavuuden niin kuin laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellytetään. Haluamme tarjota digitaalisia palveluja, joita mahdollisimmat monet pystyvät käyttämään.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua ara.fi. Sivusto on julkaistu 7.3.2013.

Tämä seloste on julkaistu 22.9.2020.
Seloste on päivitetty 21.11.2023.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

  Teemme työtä saavutettavuuden parantamiseksi

  Ara.fi-sivuston uudistusprojekti on parhaillaan käynnissä. Uusi ara.fi otetaan käyttöön vuoden 2024 alkupuoliskolla. Pyrimme rakentamaan uudesta sivustosta saavutettavan.

  Samaan aikaan kun rakennamme uutta sivustoa, emme valitettavasti pysty korjaamaan nykyisen sivuston kaikkia puutteita käytössä olevilla resursseillamme. Korjaamme kuitenkin niitä puutteita, joita pystymme ja joista arviomme mukaan on eniten haittaa käyttäjille.

  Kaikkien nykyisen sivustomme puutteiden korjaaminen muodostaisi kohtuuttoman rasitteen. Olemme ottaneet kohtuuttoman rasitteen arvioinnissa huomioon vammaisten ihmisten tarpeet käyttää verkkopalvelujamme. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 8§)

   Kuinka saavutettava palvelu on?

   Tämä palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Palvelun puutteet kuvataan tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

   Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole saavutettavia:

   • Kaikilla kuvilla ei ole kuvaavia tekstivastineita tai niitä ei ole merkitty koristeelliseksi. 
   • Sisällöissä ja liitetiedostoissa on taulukoita, joilla ei ole merkittyjä rivi- tai sarakeotsikoita tai taulukon otsikkoa.
   • Hakutoiminnoissa olevista päivämäärien täyttökentistä puuttuu nimilaput ja kaikkia kenttiä ei ole ryhmitelty ohjelmallisesti. 
   • Joissakin sisällöissä käytetään taulukkoa sisältöosien ja tekstien asettelussa.Näiden taulukoiden rakenteeseen ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikkorivejä tai -sarakkeita. 
   • Joidenkin otsikkotasojen järjestys on päinvastainen (esimerkiksi etusivun erilaisten sisältöjen listauksissa).
   • Joissakin sisällöissä käytetyt värit eivät erotu tarpeeksi toisistaan (liitetiedostoissa, sisältöjen päivämäärätiedoissa ja painikkeissa käytetyt värit). 
   • Sisällöissä on joitakin tekstiä esittäviä kuvia, joiden tekstivastineet ovat puutteelliset ja teksteissä käytetyt värit liian vaaleat. 
   • Sivusto-, uutis- ja tapahtumahaussa olevien aihealueen rajaustoimintojen käyttäminen ei ole mahdollista näppäimistöllä tai ruudunlukuohjelmalla. Aihealueen rajaustoiminnon avaamaa ponnahdusikkunan sisältöä ei voi käyttää, mutta ikkunasta pääsee poistumaan ohjelmallisesti peruuttamalla tehdyn toiminnon tai painamalla ikkunan "ok"-painiketta. 
   • Kaikissa linkkien linkkiteksteissä ei kerrota selkeäsi linkin tarkoitusta tai toimintaa (tiedostomuotoa, siirtymistä toiselle sivustolle).Joihinkin sisältöihin pääsee siirtymään samassa asiayhteydessä kahdesta eri linkistä. 
   • Sivuston merkkauskielessä on joitakin puutteita. 

   Liitetiedostojen saavutettavuus

   Palvelussa on paljon liitetiedostoja, jotka on julkaistu 23.9.2018 jälkeen. Niissä on seuraavia puutteita:

   • Liitteissä on kuvia ja elementtejä, joilla ei ole tekstivastinetta tai niitä ei ole merkitty koristeellisiksi. 
   • Joidenkin tiedostojen sisällöissä voi olla puutteita, kuten tyhjiä rivejä ja otsikoita, joita ei ole merkitty otsikoiksi. 
   • Kaikkien dokumenttien sisältöihin ei ole merkitty otsikoita ja joissakin taas hypätään yli otsikkotasojen. Liitteet voivat sisältää myös taulukoita, joilla ei ole merkittyjä rivi- tai sarakeotsikoita tai taulukon otsikkoa. 
   • Xlsx-tiedostomuodossa olevien lomakkeiden rakenne on monitasoinen ja voi olla hankala hahmottaa avustavalla teknologialla. Lisätietoja siitä, kuinka voit tilata saavutettavan version tarvitsemastasi lomakkeesta löytyy jäljempää sivulta.
   • Tilastotietoa sisältävissä liitteissä, laskureissa ja lomakedokumenteissa on taulukoita, joissa on yhdistettyjä soluja ja tyhjiä soluja. Tämä voi tehdä sisältöjen hahmotetamisesta hankalaa ruudunlukijaa käytettäessä. 
   • Joissakin tapahtumien esitysmateriaaleissa voi sisällön lukemisjärjestys olla sekava ja sisällön sekä sivujen otsikoiden merkitsemisessä olla puutteita. 
   • Tietosuojaselosteissa käytetään taulukkoa sisällön asetteluun. Tämä voi tehdä niistä hankalia tulkita avustavalla teknologialla. Taulukoissa ei ole otsikoksi merkittyjä soluja. 
   • Joissakin liitteissä on puutteellisia koodimerkintöjä. Esimerkiksi kaikilla sisällön elementeillä ei ole oikeanlaista koodia, jolloin niitä ei voida tulkita oikein eikä niitä voi hyödyntää sisällössä liikkumiseen. 
   • Liitetiedostojen otsikoissa tai kuvituksessa käytetyt värit voivat olla liian vaaleita, eivätkä erotu tarpeeksi taustastaan. 
   • Joillakin liitetiedostoilla on epätäsmällinen otsikko. 
   • Asiakaslehtemme, ARA-viestin näköislehdet (PDF) eivät ole saavutettavia. Niitä ei voida ohjelmallisesti lukea. Sisältöjä pääsee kuitenkin lukemaan lehden verkkoartikkeleista, jotka ovat verkkosivuina.

   Voit pyytää tarvitsemasi liitetiedoston saavutettavassa muodossa. Ota yhteyttä meihin sähköpostitse: viestinta.ara@ara.fi

   Tilastot ja saavutettavuus

   Sivuillamme on paljon tilastotietoa sekä niihin perustuvia julkaisuja, selvityksiä ja katsauksia. Ne sisältävät tilastokuvioita, joiden sisällöt pyritään esittämään myös numeerisena tietona tekstissä tai kuvion yhteydessä olevissa liitetiedostoissa datataulukkona.

   Jos et pysty tulkitsemaan tarjolla olevia datataulukoita ohjelmallisesti, lähetä meille sähköpostia ja pyydä tarvitsemiasi tietoja. Voit lähettää tilastoasioissa sähköpostia osoitteeseen: tietopalvelut.ara@ara.fi

   Lomakkeet ja saavutettavuus

   Olemme siirtymässä lainojen ja avustusten haussa enenevissä määrin verkkoasiointiin. Jatkossa siis lähes kaikkia tukia ja avustuksiamme voi hakea suoraan verkossa. Näitä verkkoasiointiin siirtyviä tukia ja avustuksia koskevat, ladattavat lomakkeet korjaamme saavutettavampaan muotoon tiedostojen päivitysten yhteydessä ja ladattavia versioita päivitetään niin kauan, kunnes tuen haku on siirretty verkkopalveluun. 

   Tietyistä avustuksista tarjoamme myös jatkossa verkkohaun lisäksi ladattavassa muodossa olevia hakulomakkeita (esim. henkilöasiakkaiden avustukset). Pdf-lomakkeita on tarjolla niistä avustuksista, joita ei voi hakea verkkoasioinnissamme.

   Jos et pysty käyttämään verkkoasiointia tai sivuillamme tarjolla olevia ladattavia lomaketiedostoja  esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla, voit pyytää meiltä saavutettavaa versiota lomakkeesta. Lähetä sähköposti, jossa kerrot minkä lomakkeen tarvitset saavutettavassa muodossa, Tuula Ritarannalle. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ara.fi.

   Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

   Sivustolla on sisältöä, jota saavutettavuusvaatimukset eivät koske. Tällaisia sisältöjä ovat:

   • Tiedostot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 ja jotka eivät koske asiointia kanssamme.
   • ARAn YouTube-kanavalla ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita. Osassa videoista puuttuu tekstitys ja osasta myös ääniraita.
   • Kartta-aineistot: tonttihintoihin liittyvät kartat pdf-muodossa. Nämä aineistot eivät liity navigointiin. Tiedostot eivät ole saavutettavia, mutta niiden esittämä sisältö on kuitenkin saatavilla tekstinä alueen tonttihintoja koskevalla sivulla.
   • Kolmannen osapuolen sisältö, jota emme rahoita tai kehitä ja valvo.

   Huomasitko puutteen saavutettavuudessa?

   Jos huomasit saavutettavuuspuutteen, jota ei tällä sivulla ole kuvattu, kerrothan sen meille. Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: viestinta.ara@ara.fi

   Vastaamme viestiisi niin pian kuin mahdollista. Huomaathan, että vastauksessamme voi kuitenkin kulua jopa 14 päivää.

   Saavutettavuuden valvonta

   Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo lain edellyttämien saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle.

   Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon kuluessa, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. Siirry oikeutesi kertovalle Etelä-Suomen AVIn sivulle

   Valvontaviranomaisen yhteystiedot

   Etelä-Suomen aluehallintovirasto
   Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
   Verkkosivut: www.saavutettavuusvaatimukset.fi
   Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi
   Puhelinnumero: vaihde 0295 016 000

   Julkaistu 22.9.2020 klo 16.23, päivitetty 21.11.2023 klo 21.58