Kehittämisrahoitus

Kehittämisrahoituksella Ara tukee innovatiivisia hankkeita. Aralla on käytössään vuosittain 700 000 euroa tutkimus- ja kehittämishankkeiden tukemiseen. Tämän lisäksi Ara auttaa alan toimijoita verkostoitumaan ja hyödyntämään muiden julkisten rahoittajien resursseja.

Vuoden 2024 kehittämisrahahankkeiden haku päättyi 15.11.2023.

Ara voi kehittämisrahoituksella muun muassa

  • osallistua asuntorakentamista edistäviin pilottihankkeisiin
  • hankkia selvityksiä, malleja, konsepteja, tilastoja, analyysejä ja seurantatietoa
  • nostaa esiin merkittäviä asumisen ja asuntorakentamisen kehityshankkeita
  • välittää tietoa alan muille toimijoille ja muille sidosryhmille

Tuettavien tutkimus- ja kehityshankkeiden valinnassa Ara kiinnittää huomiota muun muassa

  • hankkeen kustannuksiin suhteessa siitä saatavaan hyötyyn
  • yhtymäkohdat Aran perinteisiin rahoitusinstrumentteihin

Lisäksi tulee muistaa, että tuettavat hakkeet noudattavat hankintalainsäädäntöä ja ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoimen hankintojen menettelytapaohjeita.

Kaikki hankkeissa tehtävät työt ja niiden tulokset ovat julkisia.

 
Tutustu kehittämisrahalla rahoitettuihin hankkeisiimme Aran hankepankissa

 

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Julkaistu 8.2.2013 klo 16.02, päivitetty 13.3.2024 klo 13.25