Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä

ARA järjesti yhteistyössä Kotipirtti ry:n, Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n ja Tampereen kaupungin kanssa Käräjätörmän monisukupolvisen yhteisökylän suunnittelukilpailun. Kilpailu oli muodoltaan kutsukilpailu ja Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukainen.

Kilpailun tarkoituksena oli löytää ratkaisu Käräjätörmän monisukupolvisen yhteisökylän asemakaavojen muutostyön sekä jatkosuunnittelun pohjaksi. Kilpailun ratkettua kaupungin tavoitteena on käynnistää alueen kaavoitus voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Kilpailualue

Kilpailualue sijaitsi Tampereen Tohlopin kaupunginosassa, Käräjätörmän alueella. Alue koostui kahdesta osasta, joita suunnittelutehtävässä tuli tutkia eri tarkkuuksilla. Alueen länsiosassa sijaitsevasta palvelukorttelista tuli laatia asuntosuunnittelutasoinen suunnitelma. Lisäksi kilpailualueeseen kuului sen itä- ja eteläosassa sijaitseva täydennysrakentamisen alue. Koko kilpailualuetta tuli tarkastella asemakaavatasolla.

Osallistujat

Julkisten hankintojen kilpailutussivusto HILMA:n kautta kilpailuun ilmoittautui 23 työryhmää. Osallistujat valittiin hankintailmoituksessa kuvattujen arviointiperusteiden pohjalta. Seuraavat neljä työryhmää kutsuttiin osallistumaan kilpailuun:

  • Optiplan Oy
  • Himla Arkkitehdit Oy
  • UKI Arkkitehdit Oy
  • Arkkitehtitoimisto Kanttia2 & Ab Case Consult Ltd

Aikataulu

Kilpailuaika: 10.10.2016 – 11.1.2017
Kilpailun tulosten julkistus: 3.4.2017

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -arkkitehtuurikilpailussa kaksi voittajaa 3.4.2017
Oululaiset arkkitehdit menestyivät Tohlopin Käräjätörmän alueen uudistamiseen tähtäävässä arkkitehtuurikilpailussa.
Lue lisää

Tutustu kilpailuohjelmaan

Julkaistu 16.1.2017 klo 18.48, päivitetty 6.8.2019 klo 15.51