Kilpailuohjelma ja muut materiaalit

KILPAILUOHJELMA - Vartiosaari (pdf) 

Kilpailuohjelman lisäksi ohjelma-asiakirjoihin kuuluvat myös seuraavat:

Kaksi dwg-muotoista tiedostoa, "Vartiosaari_pohjakartta" ja "Vartiosaari_osayleiskaava_luonnos_havainnekuva", voi ladata täältä:

 ftp://files.neutech.fi

User name: Vartiosaari_ARA
Password: suunnittelukilpailu

 
HUOM. jos käytät IE-selainta, käytä osoitetta: ftp://Vartiosaari_ARA:suunnittelukilpailu@files.neutech.fi
 

Vartiosaaren osayleiskaavaluonnos 28.4.2015 liitteineen

 

Arjen keskiössä -hankkeen loppuraportti

ARAn ja Kehitysvammaliiton hanke, jossa pilottikohteina olivat mukana neljä kaupunkia: Seinäjoki, Kotka, Lahti ja Turku sekä kolme kuntayhtymää: Carea-kuntayhtymä Kymenlaaksosta, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Pohjanmaalta ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri. Hankkeen toteutus oli osa kehitysvammaisten asumisen ohjelmaa, jonka tavoitteena on laitosasumisen asteittainen lakkauttaminen Suomessa ja yksilöllisten asuntojen sekä palvelujen turvaaminen niin laitoksista pois muuttaville kuin lapsuudenkodeistaan muuttaville kehitysvammaisille henkilöille. Lue lisää hankkeen verkkosivuilta
 

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013–2017

Väestön ikääntyminen on Suomessa nopeaa. Tällä hetkellä maassamme on hieman yli miljoona yli 65-vuotiasta. Ennusteiden mukaan yli 65-vuotiaiden määrä nousee vuoteen 2030 mennessä lähes 1,5 miljoonaan. Tällöin jopa miljoona asuntoa olisi saatava ikääntyneiden asumiseen soveltuvaksi.

 

Vartiosaaren rakentamisen energiaselvitys (julkaistu 21.10.2015)

Energiaselvityksen tuottaa ARAn ja Helsingin kaupungin tilauksesta VTT. Energiaselvityksen keskeiset tulokset julkistetaan 16.6.2015 ja lopullinen energiaselvitys on valmis syksyllä 2015. Selvitys esittää alueellisen uusiutuvan energian ratkaisun ja se sisältää kilpailijoille käyttökelpoista suunnitteluohjeistusta.

Julkaistu 16.6.2015 klo 0.00, päivitetty 22.10.2015 klo 15.04