Avustus kunnille, seurakunnille ja yhdistyksille öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseen

Kunnilla ja kuntien suoraan omistamilla palvelutaloilla ja vanhustenasunnoilla on mahdollisuus hakea Aralta avustusta omistamiensa kiinteistöjen öljylämmityksestä kokonaan luopumiseen valtion vuoden 2023 talousarvion mukaisesti. Tämän avustuksen osalta maksatusaika päättyy 30.9.2025, johon mennessä hankkeiden tulee myös olla valmiit.

Seurakunnilla ja yhdistyksillä (huhtikuusta 2023 alkaen myös vanhustenkotiyhdistyksillä) on mahdollisuus hakea Aralta avustusta omistamiensa kiinteistöjen öljy- ja kaasulämmityksestä kokonaan luopumiseen vuoden 2022 talousarvion ja valtion 2. lisätalousarvion (511/2022) mukaisesti. Kunnilla on mahdolllisuus hakea tätä avustusta kaasulämmityksestä luopumiseen. Tämän avustuksen osalta maksatusaika päättyy 30.9.2024, johon mennessä hankkeiden tulee myös olla valmiit.

Avustusta voivat hakea myös kuntien omistamat liikelaitokset ja palvelutaloyhtiöt, jotka ovat osa kunnan hallintoa ja taloutta. Edellytyksenä liikelaitoksille ja palvelutaloyhtiöille on, etteivät ne ole erillisiä oikeushenkilöitä tai itsenäisiä kirjanpitovelvollisia.

Piirroskuva, jossa käsi pitelee hakemuslomakkeita.

Kenelle?

Kunnille, seurakunnille, yhdistyksille sekä kuntien omistamille liikelaitoksille, jotka ovat osa kunnan hallintoa ja taloutta.

Muutos 4/2023: Myös kuntien suoraan omistamille palvelutaloille ja vanhustenasunnoille sekä vanhustenkotiyhdistyksille.

Piirroskuvitus, jossa käsi pitelee rahamassia.

Kuinka paljon?

Kunnille:
Enintään 30–35 % hyväksyttävistä kustannuksista riippuen siitä, onko kunta liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen.

Seurakunnille ja yhdistyksille:
enintään 20 % hyväksyttävistä kustannuksista.

 

Mitä avustetaan?

Avustuksen perusteena oleviin kustannuksiin hyväksyttäisiin tavanomaiset lämmitysjärjestelmän muuttamisesta aiheutuneet suunnittelu-, purku-, kierrätys-, laite-, ja asennuskustannukset, mukaan lukien liittymän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset sekä ohjaus- ja automaatiojärjestelmästä sekä öljysäiliön poistamisesta aiheutuvat kustannukset.

Avustus myönnetään suunnitelmaan perustuvan kustannusarvion mukaisesti. Maksatus tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaan.

Kaukolämpö voi olla korvaava lämmitysratkaisu tässä avustusmuodossa. Uuden rakennuskohtaisen lämmitysjärjestelmän on käytettävä muuta kuin fossiilista polttoainetta. Öljy- ja kaasulaitteistot ja -säiliöt on poistettava rakennuksesta kokonaan.

Avustusta ei kuitenkaan myönnetä,

 • jos lämmitysjärjestelmä muutetaan fossiilisia polttoaineita käyttäväksi rakennuskohtaiseksi lämmitysjärjestelmäksi,
 • öljylämmitysjärjestelmä muutetaan uusiutuvalla polttoöljyllä toimivaksi tai
 • kaasulämmitysjärjestelmä muutetaan biokaasulla toimivaksi.

Avustusta ei voi myöntää, jos avustuksen saajalle on myönnetty muuta avustusta samaan tarkoitukseen ja samoihin kustannuksiin.

Avustuspäätökseen voi hakea oikaisua valtionavustuslain (688/2001) 34 §:n mukaan siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Kuinka paljon avustusta?

Avustuksen suuruus kunnille riippuu siitä, onko kunta liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen.

 • Kunnille, jotka ovat liittyneet vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen, avustus voi olla enintään 35 % hyväksytyistä kustannuksista.
 • Kunnille, jotka eivät ole liittyneet vapaaehtoiseen energiatehokkuus­sopimukseen, avustus voi olla enintään 30 % hyväksytyistä kustannuksista.

Seurakunnille ja yhdistyksille avustusprosentti voi olla enintään 20 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Lisätietoja kunnille vapaaehtoisesta energiatehokkuussopimuksesta ja siihen liittymisestä: energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

Hakijan tulee hakea tästä vuoden 2022 määrärahasta myönnettävälle avustukselle maksatusta Aralta hankkeen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 30.9.2024 mennessä.

Avustuksen hakeminen

Suosittelemme, että hakija hakee avustusta kaikkiin omistamiinsa kiinteistöihin yhdellä hakemuksella ja Y-tunnuksella.

Kunnat hakevat avustusta lomakkeella ARA 44.
Seurakunnat ja yhdistykset hakevat avustusta lomakkeella ARA 45.

Hakemuksen on oltava perillä Arassa ennen kuin öljy- tai kaasulämmitysjärjestelmän muutostyöt on tehty valmiiksi.

Toimita hakemuslomake liitteineen Aran kirjaamoon sähköpostilla: kirjaamo.ara(at)ara.fi.

Hakemuksen liitteet:

 • Hakemukseen on liitettävä lyhyt, vapaamuotoinen kustannusarvio, joka sisältää suunnitelman tehtävistä toimenpiteistä ja niiden kustannuserittelyn.
 • Lisäksi yhteenveto kiinteistöjen ominaisuuksista ja kustannuksista sekä uusista lämmitysjärjestelmistä.
 • Lisäksi yhdistysten tulee toimittaa tieto johtokunnan tai hallituksen jäsenistä ja allekirjoitusoikeudesta (lomake 45c).

Avustuksen maksaminen

Myönnetyn avustuksen maksatusta on haettava Arasta hankkeen valmistuttua ja päätöksen mukaisesti.

Maksatuksen hakuaika

Maksatuksen viimeinen hakupäivä riippuu siitä, maksetaanko avustus vuoden 2022 vai 2023 määrärahasta.

Maksatusta haettava 30.9.2024 mennessä:

 • seurakunnat ja yhdistykset öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseen
 • kunnat kaasulämmityksestä luopumiseen

Maksatusta haettava 30.9.2025 mennessä:

 •  kunnat öljylämmityksestä luopumiseen.

Maksatuksen hakeminen

Kunnat hakevat maksatusta lomakkeella ARA 44b
Seurakunnat ja yhdistykset hakevat maksatusta lomakkeella ARA 45b.

Toimita maksatushakemus liitteineen, toteutuneiden kustannusten mukaan, sähköpostilla osoitteeseen maksatukset(at)ara.fi.

Maksatushakemuksen liitteenä on toimitettava toimeksisaajan ja alihankkijan nimi, jos varojen lopullinen saaja on hankintaviranomainen julkisia hankintoja koskevan unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti (lomake ARA 45c).

 

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Webinaarin esitysaineisto

Avustuksen hakeminen öljy-ja kaasulämmityksestä luopumiseen kunnille, seurakunnille ja yhdistyksille -webinaarin esitykset

Webinaari pidettiin 11.10.2022. Webinaarissa ARAn asiantuntija, kehittämispäällikkö Marianne Jauhola kertoi avustuksen hakemisesta. Lue lisää

Julkaistu 20.7.2022 klo 10.11, päivitetty 4.1.2024 klo 11.05