Energia-avustus taloyhtiöille

Ara on myöntänyt energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2023. Avustusta ei voi enää hakea.

Myönnettyjen avustusten maksatus

Avustus maksetaan korjausten jälkeen avustuspäätöksessä hyväksyttyjen kustannusten ja uuden energiatodistuksen perusteella, mutta korkeintaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 

Tarkemmat ohjeet maksatuksen hakuun löydät avustuksen hakuohjeesta: 
Energia-avustusohje taloyhtiöille (pdf)

Avustus maksetaan korjausten jälkeen avustuspäätöksessä hyväksyttyjen kustannusten ja uuden energiatodistuksen perusteella, mutta korkeintaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 

Tarkemmat ohjeet maksu hakuun löydät avustuksen hakuohjeesta.

Maksun hakeminen verkkoasioinnissa

Aran verkkoasioinnin kautta jätettyyn avustukseen voi hakea maksua Aralta verkkoasiointipalveluun automaattisesti luodulla lomakkeella. Lomake luodaan, jos olet hakenut avustusta palvelun kautta ja avustus on myönnetty sinulle.

Lomake ilmestyy palveluun automaattisesti myönteisen avustuspäätöksen jälkeen. Avustuspäätös on voimassa päätösvuoden ja kaksi seuraavaa kalenterivuotta. Avustus tulee kuitenkin hakea maksuun viimeisenä vuonna 31.10. mennessä.

Kirjaudu palveluun

Maksun hakeminen erillisellä lomakkeella

Avustuksen maksua voi hakea myös erillisellä, verkkosivuiltamme ladattavalla lomakkeellaARA 32a. Lomakkeen voi toimittaa Aralle sähköpostitse (skannattuna ja allekirjoituksin pdf-muodossa) tai postittaa Araan paperisena.

Maksatusneuvonta palvelee maksuun liittyvissä kysymyksissä

Puhelimitse: 029 525 0950

Palvelemme maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9–11.

Sähköpostitse palvelemme joka arkipäivä.

Avustuspäätökseen voi hakea muutosta siten kuin valtionavustuslaissa säädetään (688/2001). Muutosta eli oikaisua avustuspäätökseen voi hakea 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti Aralle. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä seuraavilla tavoilla:

  1. Aran verkkoasioinnissa, jos olet lähettänyt myös avustushakemuksen palvelun kautta. Oikaisuvaatimuslomake on järjestelmässä avoinna 37 päivää päätöksentekopäivästä. 
    Siirry Aran verkkoasiointiin
  2. erillisellä lomakkeella, jonka voit ladata sivuiltamme. 
    Täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen voi lähettää Aran kirjaamoon joko postitse tai sähköpostitse. Jos lähetät lomakkeen sähköpostitse, skannaa allekirjoitettu lomake.
    Siirry oikaisuvaatimuslomakkeen sivulle

Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksen päätökseen

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Avustuksen määräraha- ja hakemuskäsittelytilanne

Energia-avustuksen ja kaukolämpöavustuksen tilanne 14.12.2023

(Tilanne 14.12.2023) Kaikki saapuneet energia-avustushakemukset sekä hakemukset matalatilaiseen kaukolämpöön siirtymiseksi on käsitelty. Avustuksille valtion vuoden 2023 talousarviossa määritelty määräraha 98,7 miljoonaa euroa on tullut kokonaan varatuksi. Avustuksia ei voi enää hakea. Lue lisää

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Julkaistu 19.8.2020 klo 7.24, päivitetty 8.5.2024 klo 9.38