Erityisryhmien investointiavustus

Erityisryhmiin kuuluvien ihmisten asumistarpeet ovat hyvin erilaisia ja siten tarvitaan monenlaisia asumisratkaisuja. Ara myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Avustuksella tuetaan seuraavien ryhmien asuntotuotantoa:

 • ikääntyneet
 • kehitysvammaiset
 • vaikeavammaiset
 • mielenterveyskuntoutujat
 • päihdekuntoutujat
 • asunnottomat
 • autismikirjon henkilöt
 • erityistä tukea tarvitsevat nuoret
 • opiskelijat.

Kenelle?

Yhteisölle, joka voi saada pitkäaikaista korkotukilainaa.

Kuinka paljon?

Avustuksen enimmäismäärä vaihtelee tukiluokkien mukaan ja se mitoitetaan hankekohtaisesti tarpeen mukaan
(15, 25, 40 tai 50 %
hyväksytyistä investointikustannuksista). Opiskelijahankkeiden avustus on 7 %.

Avustuksen enimmäisosuus voidaan myöntää vain, jos asumiskustannuksia ei saada muilla tavoin kohtuulliselle tasolle. Enimmäisosuutta ei kuitenkaan myönnetä alemman tukiluokan hankkeissa.

Hakuaika

Määrärahatilanteen takia haku suljettiin 29.3.2024. 

Hakeminen

Kaikkien vireillä olevien hankkeiden asioinnin voi nyt hoitaa verkossa. Vireillä olevien erityisryhmähankkeiden perusparantamisen asiointi siirrettiin verkkoasiointiin 4.4.2024.

Siirry verkkoasiointiin (ara-asiointi.fi)

Tee hakemus tai jatkohakemus Aran verkkoasiointipalvelussa, jos kyseessä on

 • uusi hakemus erityisryhmäkohteen uudistuotantoon
 • jatkohakemus jo vireillä olevan erityisryhmäkohteen uudistuotantoon
 • uusi hakemus erityisryhmäkohteen perusparantamiseen
 • jatkohakemus erityisryhmäkohteen perusparantamiseen.

Erityisryhmähankkeiden käsittelijät

Erityisryhmähankkeita käsittelevät Arassa

 •  rahoituspäällikkö Markku Aho
 •  rahoitusylitarkastajat Helena Jalonen ja Ritvaliisa Rinnemaa
 •  kehittämisarkkitehti Timo Rantala
 •  erityisasiantuntijat Sonja Manssila ja Sampo Vallius.

Aran rahoitusesittelijöiden aluejako

Sosiaalihuoltolain muutos

Sosiaalihuoltolaki on päivittynyt ja astunut voimaan 1.1.2023. Lain vaikutukset ja uusi tulkinta sosiaalihuoltolainalaisesta asumispalvelusta kannattaa lukea ennen uuden kohteen suunnittelua.

Sosiaalihuoltolaki (Finlex.fi)

  Kunnalta ja hyvinvointialueelta tarvitaan puolto ja lausunnot

  Hankkeella on oltava jatkossakin kunnan puolto.

  Sen lisäksi tarvitaan hyvinvointialueen aluehallituksen käsittely sekä selvitys hyvinvointialueen asuntomarkkinatilanteesta haettavan uudiskohteen tai perusparannuskohteen tarpeellisuuden määrittämisen tueksi, jos kyseessä on sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaista asumista.

  Aran verkkoasioinnin sähköinen järjestelmä sisältää ohjeistuksen puoltomenettelyyn sekä vaadittaviin liitteisiin. Sote-lomakkeista aikaisempi liite, lomake 55, poistui käytöstä.

   

   Erityisryhmien investointiavustuksen hakeminen 5.4.2024
   Erityisryhmien asuntojen investointiavustusta ja korkotukilainaa haetaan Aran verkkoasiointipalvelussa.
   Lue lisää

   Huomio!

   Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

   Asukasvalintaopas

   Ara-vuokra-asuntojen asukasvalinnoista on koottu ohjeet uudelle ohjesivustolle. Ohjeissa kerrotaan muun muassa kuka voi saada ara-asunnon ja miten asukkaan valitaan. Lue lisää

   Vuokranmääritysohje

   Oppaassa käsitellään ja ohjeistetaan rajoitusten alaisten ara-vuokra-asuntojen omakustannusperiaatteen mukaista vuokranmääritystä. Lue lisää

   Julkaistu 2.4.2024 klo 14.19, päivitetty 14.5.2024 klo 15.06