Hankintalaina

Vuokra-asunnot ja vuokratalot

Korkotukilainan vuokra-asuntojen ja vuokratalojen hankintaan voi saada:

  1. kunta tai muu julkisyhteisö
  2. yhteisö, joka täyttää yleishyödylliselle asuinyhteisölle säädetyt edellytykset ja jonka ARA on nimennyt
  3. edellä mainittujen yhteisöjen tosiasiallisesti omistama osakeyhtiö

Lainaa voidaan myöntää yleishyödylliseksi nimetylle yhteisölle sen suoraan omistukseen tulevaa tai yhtiömuodossa toteutettavaa kohdetta varten. Yleishyödylliseksi nimetyn yhteisön tytäryhtiölle voidaan lainaa myöntää vain suoraan omistukseen tulevalle kohteelle.

Silloin kun säätiö tai yhdistys harkitsee vuokratalon hankkimista, on syytä ensin selvittää lainan vakuus. Mikäli hankinnan kohteena ovat vuokrataloyhtiön osakkeet, ei säätiö tai yhdistys voi käyttää ostamansa yhtiön kiinteistöä lainan vakuutena. Hankinta tulee toteuttaa osakekaupan sijaan kiinteistökauppana. Säätiö tai yhdistys voi myös perustaa erillisen hankintayhtiön, johon sen hankkimat osakeyhtiöt fuusioidaan.

Jos osakeyhtiö ostaa toisen osakeyhtiön kaikki osakkeet, tulee oston kohde fuusioida ostajaan. Ostaja voi käyttää hankintalainan vakuutena fuusioitavan osakeyhtiön kiinteistöä, kun fuusio on vireillä.

Lainaehdot

ARA voi hyväksyä lainan hankintakorkotukilainaksi vain, jos vuokratalon tai -asunnon hankkiminen on edullisempaa kuin vastaavan talon tai asunnon rakentaminen.

Korkotukilainan osuus on enintään 95 % hyväksyttävästä hankintahinnasta. Lainan lyhennys voi olla asetuksessa vahvistetun taulukon mukainen tai kokonaispääomaan perustuva, jolloin se sisältää sekä lainansaajan maksettavaksi jäävän koron että korkotukilainan lyhennyksen.

Lainan myöntää luottolaitos, vakuutusyhtiö, eläkelaitos tai kunta. Korkotuen myöntää ARA, vain kunnan puoltamalle kohteelle.

Lainanhakija voi arvioida korkotukilainalaskurin avulla vuosittaiset pääomamenot ja korkotuen jälkeisen koron.

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Ohjeet ja lomakkeet

Vaihe 3: Lomake ARA 64

Lainapäätösvaiheen korkotukilainahakemus (vuokra- ja asumisoikeustaloille)

(Lomake ARA 64a) Lomakkeella haetaan korkotukilainaa vuokra- tai asumisoikeustalon rakentamiseen, perusparantamiseen tai hankintaan. Lomaketta käytetään korkotukilainan lainapäätösvaiheessa. Lue lisää

Lomake ARA 95

Talousarvio / alkuvuokra vuokralaskelma

Lomakkeella ilmoitetaan vuokra- tai asumisoikeushankkeiden talousarvio osapäätösvaiheessa (korkotukihankkeet). Lue lisää

Julkaistu 8.2.2013 klo 16.06, päivitetty 16.8.2022 klo 9.18