Korkotukilainan kilpailuttaminen

Korkotukilainojen lainoituksen on perustuttava riittävän kattavaan kilpailuun. On suositeltavaa, että tarjousta pyydetään vähintään kolmelta luottolaitokselta.

Hakija ilmoittaa ARAlle kirjallisesti ne luottolaitokset, joilta luottotarjousta on pyydetty ja ilmoittaa valitsemansa tarjouksen perusteluineen. Hakija voi tarpeen vaatiessa esittää yleisempiä mm. rahoitushuollon turvaamiseen tai asiakassuhteeseen liittyviä seikkoja, joilla saattaa olla merkitystä, kun tarjouksien keskinäistä edullisuutta harkitaan. ARA voi tarvittaessa pyytää muut luottotarjoukset nähtäväkseen.

Korkotukilainoja kilpailutettaessa olisi käytettävä yhtenä ratkaisukriteerinä riittävällä painoarvolla sitä, millaisia takeita ja yksityiskohtaisia perusteita luotontarjoaja pystyy etukäteen antamaan luottoon liittyvistä yleisistä ehdoista, etenkin koron yksipuolisista nostoista.

Korkotukilainan saaja ja luottolaitos voivat sopia useamman kohteen lainoituksesta tietyin ehdoin. Kokonaisrahoitukseen perustuvassa kilpailuttamisessa korkotukikohteiden lainoitus on kilpailutettava omana osanaan erillään muusta asuntotuotannosta tai muista toiminnoista.

Suositeltavaa on, etteivät yhdessä kilpailutettavien korkotukikohteiden yhteislainamäärät nousisi yli 30 miljoonan euron. Hakijan on toimitettava ARAlle useampaa korkotukikohdetta koskevan tarjouspyynnön alustava hankeluettelo. Jos sopimusta useamman kohteen rahoituksesta ei ole kilpailutettu, on yksittäisen kohteen korkotukilaina kilpailutettava hankekohtaisesti erikseen.

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Julkaistu 8.2.2013 klo 16.19, päivitetty 16.2.2023 klo 12.38