Takauslainat vuokrataloille

Takauslainoilla voidaan rakentaa tavallisia vuokrataloja, mutta ei erityisryhmille tarkoitettuja taloja. Valtio vastaa luottolaitokselle, vakuutusyhtiölle, eläkelaitokselle tai kunnalle sellaisista niiden myöntämistä lainoista, jotka käytetään vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen.

Takauksen saajat

Takauslainan saajina voivat olla yleensä sellaiset yhteisöt, jotka ovat oikeutettuja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaisiin tukiin. Yhteisön ei siis tarvitse olla ARAn yleishyödylliseksi nimeämä. ARAn tehtävä on harkita, onko hankkeella riittävät edellytykset takauslainalle.

Hyväksymisedellytysten arvioinnissa ARA kiinnitää erityistä huomiota takauslainan hakijan vakavaraisuuteen. Takauslainaksi hyväksyminen edellyttää, että lainansaajalla arvioidaan olevan riittävät edellytykset lainan takaisin maksamiseen ja vuokratalotoimintaan.

Takauslainan hyväksyminen ja määrä

ARA voi hyväksyä vuokra-asuntojen uudisrakentamista varten myönnetyn lainan takauslainaksi, jos kohteen sijaintikunta puoltaa lainan hyväksymistä takauslainaksi. Takauslainat hyväksytään eri kunnissa esiintyvän asuntotarpeen mukaan.

Takauslainalla lainoitettavien asuntojen on oltava asuttavuudeltaan tarkoituksenmukaisia ja asuinympäristöltään toimivia sekä rakentamiskustannuksiltaan kohtuullisia. Rakentamisen on perustuttava kilpailumenettelyyn, jollei ARA erityisestä syystä myönnä tästä poikkeusta. Laina pitää aina kilpailuttaa.

Jos vuokra-asunnot rakennetaan vuokramaalle, laina voidaan hyväksyä takauslainaksi vain, jos maanvuokrasopimuksessa on kielletty sopimuksen irtisanominen takausaikana ja vuokrakäyttövelvoitteen voimassaoloaikana. Maanvuokraoikeus on voitava siirtää kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta.

Takauslainan määrä voi olla enintään 95 % kohteeseen sisältyvien vuokra-asuntojen ja niihin liittyvien asumista välittömästi palvelevien tilojen rakennuskustannuksista. Rakennuskustannuksiin voidaan sisällyttää myös tontin hankinnasta ja kunnallisteknisestä kuntoonpanosta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Asumista välittömästi palvelevia tiloja voivat olla esimerkiksi varastokomerot, saunatilat, pyykkituvat ja vastaavat tilat. Liiketilat eivät ole asumista palvelevia tiloja.

Hyväksyttävän takauslainan suuruuden päättää ARA.

Takauslainan yleiset ehdot

Takauslainaksi hyväksyttävän lainan lainaehtojen, koron ja lainanmyöntäjän perimien mahdollisten muiden lainaan liittyvien kustannusten on oltava kohtuulliset verrattuna vastaaviin tarkoituksiin yleisesti myönnettävien lainojen ehtoihin, korkoon ja kustannuksiin. Vastaaviin tarkoituksiin myönnettävinä lainoina voidaan pitää esimerkiksi lainoja, joihin sovelletaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia. Takauslainaksi voidaan hyväksyä ainoastaan euromääräinen laina.

Takauslaina saadaan nostaa rakennustyön valmiusastetta vastaavina erinä tai yhtenä eränä rakennuksen valmistuttua.

Takausmaksu ja -aika

Lainansaaja maksaa valtiolle takausmaksun. Takausmaksu peritään lainansaajalta lainanmyöntäjän välityksellä lainan nostamisen yhteydessä. Takausmaksu on 0,5 % myönnetyn takauslainan pääomasta ja maksetaan Valtiokonttorille lainan nostamisen yhteydessä.

Valtion vastuu takauslainasta kestää enintään 30 vuotta takauslainan ensimmäisen erän nostamisesta. Takaus lakkaa aikaisemmin, jos takauslaina maksetaan sitä ennen takaisin tai takauslaina ei siirry kohteen luovutuksen yhteydessä uuden omistajan vastattavaksi.

 


OHJEET

ARAn tuet 2017 -hakuohje  (pdf, 464 kt)

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Rakennuttamis- ja suunnitteluopas

Oppaassa on tietoa edellytyksistä, joita korkotukilainahankkeelta vaaditaan tuen saamiseksi, sekä niistä seikoista, joihin ARA kiinnittää huomiota käsitellessään korkotukilaina hakemuksia ja päättäessään rahoituksesta. Lue lisää

ARA 63

Takauslainasitoumus

Lomakkeella luottolaitos ilmoittaa vuokratalon tai asunto-osakeyhtiötalon takauslainan tiedot ARAlle siltä haettavan takauslainahakemuksen yhteydessä. Lue lisää

ARA 69

Takauslainahakemus vuokratalon uudistuotantoon

Lomakkeella haetaan takauslainaa vuokratalon rakentamiseen. Lue lisää

ARA 70

Luottolaitoksen sitoumus Valtiokonttorille

Lomakkeella luottolaitos antaa sitoumuksen Valtiokonttorille korkotukilainan ja takauslainan panttikirjojen käytöstä. Lue lisää

ARA 74

Vuokratalon takauslainan päätösvaiheen asiakirjat

Lomake listaa vuokratalon rakentamiseen tarkoitetussa takauslainahakemuksessa tarvittavat liitteet. Lue lisää

ARA 75

Rahoitustarjouspyyntö luottolaitokselle takauslainasta

Lomaketta käytetään luottolaitosten antamien takauslainojen kilpailuttamiseen. Lue lisää

Julkaistu 22.5.2023 klo 12.00, päivitetty 13.6.2023 klo 12.29