Hankkeen arviointi

ASTA-hankkeessa on parannettu talousneuvonnan saatavuutta monin tavoin

Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhankkeessa (ASTA) on kehitetty ja vakiinnutettu talousongelmien ehkäisemisen toimintamalleja kuntien, vuokrataloyhtiöiden ja järjestöjen yhteensä 23 osahankkeessa ja valtakunnallisessa verkostossa. Hanketta on toteutettu ARA-rahoituksella vuosina 2018–2021.

Ulkoisen arvioinnin perusteella talousnäkökulman korostaminen asumisneuvonnassa on ollut onnistunut ja tarpeellinen valinta. Hankerahoituksella on parannettu talousneuvonnan saatavuutta monin tavoin, ja erilaisia lyhyen aikavälin tuloksia on syntynyt paljon. Joissakin hankkeissa on viitteitä siitä, että vuokravelkoja on onnistuttu vähentämään jo hankekaudella. ASTA-hankerahoituksen merkitys on ollut suuri, eikä vastaavaa kehittämistä olisi voitu tehdä ilman ARAn rahoitusta.

Hankekokonaisuudella on pyritty tukemaan erilaisia kehittämistarpeita, mikä on ollut tarkoituksenmukaista, koska palvelurakenteet, palvelut ja toimijat sekä niiden kehittämistarpeet ovat eri puolilla erilaisia. Vaikka hankkeet ovat keskenään erilaisia, on niiden avulla toteutettu yhteistä kehittämistehtävää. Koko arviointiaineiston perusteella ASTA-hankerahoitus on toiminut kehittämistyön käyntiin saattajana ja vauhdittajana.

Eteneminen kohti ehkäisevää ja saavutettavaa palvelujärjestelmää edellyttää sitä, että toteutetut kehittämistoimenpiteet ja kehitetyt toimintamallit vakiintuisivat mahdollisimman hyvin ja jatkaisivat toimintaansa hankekauden jälkeen. Jos kehittämistyötä on tehty olemassa olevien rakenteiden sisällä, kehitetyt toimintamallit vakiintuvat lähes poikkeuksetta pysyvään käyttöön. Niissä hankkeissa, joissa asumisneuvonnan kehittämisessä ollaan vasta alkuvaiheessa, tulosten juurruttaminen vaatii organisaation johdon sitoutumista, nimetyn vastuutahon kehittämiselle ja riittävät resurssit.

Owal Group Oy toteutti ASTA-hankkeen arvioinnin ARAn toimeksiannosta ajalla 11/2020–1/2021. Arvioinnin tavoitteena oli paitsi kerätä opit, hyvät käytännöt ja kehityskohteet, myös tukea hankkeissa kehitettyjen toimintamallien juurruttamista. Arviointi perustui kirjallisten aineistojen lisäksi asiantuntijoiden ja osahankkeiden haastatteluihin sekä sähköisiin kyselyihin työntekijöille, sidosryhmille ja asiakkaille.

Lataa arviointiraportti

Julkaistu 22.2.2021 klo 11.21, päivitetty 22.2.2021 klo 16.28