Talousneuvonnan työvälineet

ASTA-hankkeessa on hyödynnetty sekä olemassa olevaa talousneuvonnan materiaalia että kehitetty uusia. Hankkeessa on kehitetty myös vieraskielistä materiaalia. Seuraavassa esitellään muutamia hankkeessa kehitettyjä työvälineitä. Hankkeen aikana on myös koottu kattavampi sähköinen työkalupakki, joka on julkaistu Asuntoensin.fi – sivustolla sekä Takuusäätiön verkkosivuilla.

Asuminen ja raha- kortit

sisältävät tiiviissä muodossa perustietoa talouden haltuun ottamisesta, laskujen maksujärjestyksestä, maksamattoman laskun perinnästä sekä apua ja neuvontaa tarjoavista tahoista. Korteista on käännätetty ja painatettu myös kieliversioita (arabia, dari, englanti, somali, venäjä, sorani ja tigrinja).

Asuminen ja raha- animaatiot

käsittelevät vuokra-asumista Suomessa, laskuja ja sopimuksia sekä vuokranmaksusta huolehtimisen tärkeyttä toimeentulon lähteestä riippumatta ja etuusjärjestelmän monimutkaisuutta. Animaatiot on käännätetty myös arabiaksi, englanniksi ja somaliksi. Animaatiot löytyvät Takuusäätiön YouTube-kanavalta osoitteesta: https://www. youtube.com/TakuuSaatio

Talous puheeksi- lomake

auttaa kartoittamaan talouteen liittyviä asioita ja toimii puheeksi ottamisen välineenä palveluissa. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa tulojen riittämistä, rahankäytön suunnittelua, mahdollisia vuokra- tai muita velkoja sekä tuen tarvetta oman taloustilanteen selvittelyyn.

Talouskalenteri

on kalenterin muotoon laadittu opas, jonka avulla voi seurata laskujen maksua, huolehtia etuuksien hakemisesta sekä seurata menoja viikko- tai päivätasolla. Kalenteri sopii erityisesti henkilöille, joiden on hankala hahmottaa useiden tulonlähteiden, kuten etuuksien, hakuaikoja ja maksupäiviä tai joilla on vaikeuksia saada pienet tulot riittämään.

Taloustesti- juliste

kartoittaa taloudelliseen tilanteeseen liittyviä asioita kyselymuodossa. Kyselyn vastaukset tarjoavat neuvoja omaan tilanteeseen erityisesti vuokranmaksun näkökulmasta. Lisäksi julisteeseen on laadittu vuokralaisen muistilista ja koottu apua tarjoavat tahot.

Talousaiheinen tiskirätti

sisältää talousaiheisia neuvoja ja kehotuksia, kuten ”Tiedä tulosi ja menosi”, ”Maksa vuokra ensin”ja ”Aina voi tehdä jotain” sekä maininnan Takuusäätiön verkkosivuista tiedon ja neuvojen lähteenä. Konkreettinen ja käytännöllinen tuote toimii puheeksi oton välineenä ja soveltuu esimerkiksi lahjaksi uudelle asukkaalle.

Muut materiaalit

Esimerkkejä osahankkeissa laadituista taloudenhallinnan materiaaleista:

Aspa-säätiö: keskustelukortit

Rikas tulevaisuus- korttien avulla voi keskustella asukkaan kanssa rahaan liittyvistä arvoista, tunteista ja käytösmalleista. Millainen rahankäyttäjä olet- korttien avulla voi auttaa asukasta tunnistamaan nykyinen ja toisaalta toivottu rooli rahankäyttäjänä. Kortteihin on kerätty talouteen ja rahan käyttöön liittyviä kysymyksiä, toiveita ja toimintatapoja keskustelun tueksi.

Tampereen kaupunki: taloussuunnitelma

Taloussuunnitelman avulla tehdään näkyväksi rahan käyttöä, pohditaan siihen liittyviä tavoitteita ja hahmotellaan konkreettisia toimenpiteitä niiden toteutumiseksi.

Espoon Asunnot: palveluohjauksen pikaopas

Vuokravalvonnan käyttöön laadittuun helppokäyttöiseen oppaaseen on koottu keskeiset palvelut ja niiden suorat yhteystiedot. Väline soveltuu hyvin nopeatempoiseen puhelintyöhön, missä tiedon tulee olla helposti saatavilla.

M2-Kodit: vuokravelkakaavio

Kaavio kuvaa asukkaalle selkeästi mitä seurauksia vuokranmaksun laiminlyönnillä on ja tarjoaa toimintaohjeita eri tilanteisiin. Asukasta kannustetaan ottamaan yhteyttä tilanteen selvittämiseksi riippumatta siitä, mikä vuokranmaksutilanne on.

 

Teksti: Aura Pylkkänen

 

Julkaistu 13.1.2021 klo 13.37, päivitetty 13.1.2021 klo 13.59