Uusia tapoja erityistä tukea tarvitsevien asumiseen ja elämään

Hankkeesta lyhyesti

ARAn ja Kehitysvammaliiton yhteistyöhankkeessa kehitettiin uudenlaisia tapoja suunnitella ja järjestää erityistä tukea tarvitsevien, erityisesti kehitysvammaisten, henkilöiden asumista ja elämää. Hankkeessa etsittiin vaihtoehtoja perinteiselle ryhmäkotiasumiselle.

  • kehitettiin uudenlaisia asumisen ja elämisen ratkaisuja erityistä tukea tarvitseville henkilöille,
  • mallinnettiin tapa toteuttaa erillisten asuntojen ja pienimuotoisten asuntoryhmien suunnittelu korttelisuunnittelun näkökulmasta ja
  • tuotettiin kuntakohtaiset korttelisuunnitelmat, jotka sisältävät tietoa asiakkaiden palvelutarpeista sekä suunnitelmat uusista asuntoratkaisuista.

Hankkeeseen osallistuivat Seinäjoki, Kotka, Lahti ja Turku sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja Carea-kuntayhtymä. Vuosina 2012–2014 toteutettua hanketta rahoittivat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja ympäristöministeriö.

Hanke kytkeytyi Kehitysvammaisten asumisen ohjelmaan (KEHAS), jonka tavoitteena on lakkauttaa kehitysvammaisten laitosasuminen vuoteen 2020 mennessä. Ohjelman tavoitteena on tarjota kehitysvammaisille ihmisille asuntoja ja palveluja, jotka vastaavat heidän yksilöllisiä tarpeitaan. Ohjelman tavoitteet on linjattu valtioneuvoston periaatepäätöksissä 2010 ja 2012. Tavoitteet perustuvat YK:n vammaissopimukseen, jonka mukaan vammaisella ihmisellä on oikeus päättää, missä ja miten hän asuu.

 

Arjen Keskiössä -prosessikuvio

 

Julkaistu 12.3.2013 klo 16.39, päivitetty 26.7.2023 klo 13.45