Käyttäjälähtöinen asuntosuunnittelu

Arjen keskiössä -hanke toteutettiin vuosina 2012–2014 ARAn, Kehitysvammaliiton ja neljän kunnan ja kolmen kuntayhtymän yhteistyönä. Hankkeen pilottikuntina olivat Kotka, Lahti, Seinäjoki ja Turku.

Kunnissa hyödynnettiin ja edelleen kehitettiin yhteiskehittämisen prosessia asumisen suunnittelussa. Tarkastelun kohteena yksittäisten asuntojen sijasta olivat lähiyhteisöjen, kortteleiden ja asuinalueiden mahdollisuudet kehitysvammaisten asumisen, osallisuuden ja elämisen kannalta. Työskentelyn tuloksena syntyi asuntoverkostomalli, jossa yksittäisistä asunnoista ja asuntoryhmistä muodostetaan asuntoverkostoja.

Kehitysvammaisten ihmisten asumispalvelujen rakenne on tällä hetkellä kustannuksiltaan raskas. Nykyinen palveluvalikoima ei vastaa aina kehitysvammaisen henkilön tarpeisiin. Moni nykyisin ryhmäkodissa asuva vammainen pärjäisi vähemmällä tuella, jos hän saisi sitä tavalliseen asuntoon tai tukea olisi saatavilla lähellä olevasta tukipisteestä.

On tärkeää, että uudenlaisia yksilöllisempiä asumis- ja palveluratkaisuja kehitetään. Ne vaativat kuitenkin pitkäjänteistä ja toimivaa yhteistyötä keskeisten osapuolten kesken. Käyttäjälähtöinen asuntosuunnittelu mallintaa asuntoverkoston yhteiskehittämistä eli sitä, kuinka kunnat voivat suunnitella asuntoverkoja yhdessä kehitysvammaisten ihmisten kanssa.

Suuri osa näiden sivujen materiaalista löytyy myös Asuminen arjen keskiössä - Asuntoverkoston yhteiskehittämisen oppaasta.

Julkaistu 24.2.2017 klo 15.10, päivitetty 13.4.2017 klo 9.37