Vaihe 4: Uusien asumisratkaisujen ideointi

Uusien asumisratkaisujen ideoinnin lähtökohtana ovat tulevien asukkaiden toiveet ja asuinalueiden tarjonta. Ratkaisuja ideoidaan yhteiskehittämisen työpajoissa.

Uusia asumisen, vapaa-ajan ja työllistymisen ratkaisuja kehitetään työpajoissa siten, että tulevien asukkaiden toiveet näkyvät ideoissa. Ennen työpajaa työryhmä kokoaa yhteen tulevien asukkaiden toiveista ja asuinalueiden tarjonnasta kerätyt tiedot. Työpaja aloitetaan esittelemällä aineisto osallistujille.

Tämän jälkeen osallistujat jaetaan pienryhmiin ideoimaan uusia asumisen ratkaisuja. Työskentely toteutetaan aivoriihenä. Tavoitteena on luoda ilmapiiri, joka kannustaa kekseliäisyyteen ja luovuuteen, ja jossa kaikenlaiset ideat ovat sallittuja. Ideoinnissa voi käyttää apuna piirtämistä. Osallistujat voivat piirtää esimerkiksi unelmien asunnon pohjapiirroksia tai asuinalueen karttoja, joihin sijoitetaan uusia asumisen ja palvelutuotannon ratkaisuja.

Ideoinnin jälkeen ryhmät kiteyttävät ideansa. Ideoille keksitään nimet ja iskulauseet, ja niiden tärkeimmät sisällöt kirjataan ylös. Kiteytetyt ideat esitellään muille työpajan osallistujille.


Esimerkkejä ideointivaiheesta

Klikkaa kuvat suuremmiksi. Tutustu hankkeen aikana järjestettyihin kuntapajoihin.

Turku: Mäntymäen City-ihmisen mekka
Turku: Mäntymäen city-ihmisen mekka
 
Kotkan pientalojen asuntoverkosto
Kotka: Pientaloasuntojen verkosto
Parhaiden ideoiden valinta 7.3.2017
Ryhmien kehittelemistä ideoista innovatiivisimmat valitaan hyödynnettäviksi asuntoverkoston toteuttamisessa. Ideoiden arvioinnissa apuna voi käyttää innovaatioiden nelikenttämallia.
Lue lisää
Julkaistu 24.2.2017 klo 15.03, päivitetty 13.4.2017 klo 10.54