Vaihe 5: Asuntoverkoston suunnittelu ja toteutus

Asuntoverkoston yhteiskehittämisen viimeisessä vaiheessa suunnitellaan asuntoverkosto työryhmän valitsemalle asuinalueelle. Suunnittelun lähtökohtana ovat tulevien asukkaiden asumiseen liittyvät toiveet ja tarpeet, asuinalueen tarjonta sekä työpajoissa ideoidut asumisratkaisut.

Tässä vaiheessa selvitetään, millaisia palveluja verkoston tulevat asukkaat tarvitsevat, arvioidaan palvelutuotannon kustannuksia ja kuvataan asuntoverkoston käytännön toteutus.


Asuntoverkoston suunnittelussa on kolme vaihetta:

  1. Asuntoverkoston palvelutuotannon suunnittelu
  2. Palvelutuotannon kustannusten arviointi
  3. Asuntoverkoston kuvaaminen.

  Asuntoverkoston suunnittelun vaiheet
  Kustannuslaskelmaesimerkit 24.2.2017
  Hankkeessa tulevia palvelutuotannon kustannuksia arviointiin sekä kokonaisuutena että asukasesimerkkeinä. Kustannuksia verrattiin tulevien asukkaiden aiemmin saamien palvelujen kustannuksiin. Tutustu Kotkan ja Turun kaupunkien tekemiin kustannuslaskelmiin.
  Lue lisää
  Palvelutuotannon suunnittelu 24.2.2017
  Asuntoverkoston palvelut suunnitellaan yhdessä tulevien asukkaiden kanssa. Lähtökohtana ovat asukkaiden tavoitteet ja kokemus siitä, minkälaiset palvelut tukevat parhaiten heidän arkensa sujumista.
  Lue lisää
  Palvelutuotannon kustannusten arviointi 24.2.2017
  Asuntoverkoston tarjoamien palvelujen kustannusarviot perustuvat arvioihin siitä, ketä asuntoverkostossa tulee asumaan ja millaisia palveluja he tarvitsevat. Kustannuksia voidaan arvioida sekä kokonaisuutena että yksittäisten asukkaiden palvelujen kustannuksina.
  Lue lisää
  Asuntoverkoston kuvaaminen 24.2.2017
  Asuntoverkoston kokonaisuus kuvataan esimerkiksi asuinalueen karttapohjaan tai ilmakuvaan. Tukena voi käyttää asuntoverkoston mallia, joka kuvaa, miten asuntoratkaisut ja palvelut sijaitsevat suhteessa toisiinsa.
  Lue lisää
  Julkaistu 24.2.2017 klo 15.03, päivitetty 13.4.2017 klo 11.07