Vaihe 6: Toteutuksen arviointi ja seuranta

Työryhmä vastaa myös asuntoverkoston yhteiskehittämisen seurannasta ja arvioinnista. Säännöllinen seuranta auttaa täsmentämään suunnitelmia, havaitsemaan muutostarpeita ja ennakoimaan riskejä.


Työryhmä

  • laatii seurantasuunnitelman ja nimeää seurannalle vastuuhenkilön.
  • asettaa toiminnalleen konkreettiset tavoitteet, esimerkiksi: Alueelle X suunnitellaan asuntoverkosto 35 asukkaalle. Heistä 20 haluaa asua yksin, 5 toisen henkilön kanssa ja 10 yhteisössä. Asuntoverkostoon suunnitellaan 3 uutta palvelutuotetta asumisen tukemiseen.
  • päättää, mitä seurantatietoja kerätään ja kerää tiedot.
  • kerää palautetta suunnitteluun osallistuneilta tahoilta, kuten työpajojen osallistujilta.
  • arvioi toimintaansa kerättyjen tietojen ja saadun palautteen perusteella.
  • muuttaa suunnitelmiaan ja toimintaansa tarpeen mukaan.
Yhteiskehittämisen työryhmä
© Pekka Elomaa

 

Julkaistu 24.2.2017 klo 15.04, päivitetty 13.4.2017 klo 11.28