Osahankkeet

Kotkassa kehitetään eritasoiset tukimuodot ja palvelut yhdistävää tuen mallia

Kotkan osahanke

Kotkan hankkeessa pyritään löytämään uusille palvelua tarvitseville henkilöille yksilöllisiä, mutta mallinnettavissa olevia, ratkaisuja tuen tarpeeseen. Lue lisää

Lahdessa vammaispalveluja uudistetaan voimakkaasti

Lahden osahanke

Lahden hankkeella tuetaan kaupungin vammaispalvelujen uudistamista. Muutoksia tapahtuu palvelutuotannossa ja ohjauksessa. Lue lisää

Seinäjoella mallinnetaan asumispalvelut ja asumisratkaisuja erityisryhmille

Seinäjoen osahanke

Seinäjoen kaupungin hakkeessa tarkoituksena on erityisryhmien asumispalveluiden ja erityisesti asumisen ratkaisujen mallintaminen osana kaupungin yhdyskuntarakennetta, olevia palvelualuekokonaisuuksia ja kaupunkisuunnittelua. Lue lisää

Turussa vähennetään ennakkoluuloja ja kehitetään yksilöllisiä ratkaisuja asumiseen

Paras naapuri - Turun osahanke

Turun osahankkeen nimeksi valikoitui Paras naapuri, koska Turussa naapurusto on herättänyt runsaasti keskustelua useista kehitysvammaisten asumispalveluyksiköiden rakentamishankkeista. Lue lisää