Lahden osahanke

Lahden kaupungin vammaispalvelut uudistuvat tulevan vuoden aikana voimakkaasti.  Suomen suurimman vammaispalveluita tuottavan kuntayhtymän yksiköt, jotka sijaitsevat Lahdessa, siirtyvät osaksi kaupungin omaa palvelutuotantoa. Näiden yksiköiden lisäksi on valmistumassa yksi uusi rakennus jo elokuussa 2012. Parhaillaan vammaispalveluiden palveluohjauksessa on myös tapahtumassa muutoksia. Muutokset ovat mahdollisuus uudistaa koko palvelutuotantoa ja -ohjausta eheämmäksi kokonaisuudeksi. Arjen keskiössä -hanke tukee kaupunkimme tulevia muutoksia hyvin.

Lahdessa asuu huomattava määrä nuoria kehitysvammaisia henkilöitä vielä lapsuudenkodeissaan. Olemassa olevissa asumisyksiköissämme asuu myös nuoria henkilöitä, sekä henkilöitä, jotka eivät joko hyödy tai tarvitse vastaavaa palvelua. Kaupunki käyttää myös runsaasti eri ostopalveluita eri palveluntuottajilta.

Lahden osahankkeen olennaisimmat tavoitteet


Arviointimenetelmän käyttöönotto

  • palvelutarpeen uudelleen arviointi nykyisille asiakkaille sekä tuleville asiakkaille yhtenevin menetelmin

Tuki- ja kortteliasumisen mallintaminen

  • asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden kuuleminen
  • yksilöllisten ratkaisuiden mahdollistaminen
  • olemassa olevan asuntokannan tarkastus ja uusien mahdollisuuksien rakentaminen
  • asumisyksiköiden toiminnan kehittäminen

"Henkilökohtaisten korttelien näkökulma"

  • työtoiminnan kehittäminen
  • vapaa-ajan viettämisen mahdollisuuksien lisääminen
  • vertaistuen hyödyntäminen osana palveluita
Julkaistu 20.3.2013 klo 10.56, päivitetty 26.7.2023 klo 13.47