Paras naapuri - Turun osahanke

Turun osahankkeen nimeksi valikoitui Paras naapuri, koska Turussa naapurusto on herättänyt runsaasti keskustelua useista kehitysvammaisten asumispalveluyksiköiden rakentamishankkeista. 

Hankkeen tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja, kehittää yksilöllisiä ratkaisuja asumiseen ja elämiseen ja luoda niiden pohjalta pysyviä toimintamalleja asumispalveluiden järjestämiseen. Hankkeessa mallinnetaan prosessi, jossa uusien asuntoryhmien ja erillisten asuntojen rakentaminen toteutetaan korttelisuunnittelun näkökulmasta.

Lähtökohtana on asiakaslähtöisyys, asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet. Hankkeessa otetaan huomioon koko asumisympäristö. Erityisen tärkeää on asukkaiden yksilöllisten ja yhteisöllisten tarpeiden yhteensovittaminen. Asumisen yksilöllinen tukeminen vaatii uudenlaisten toimintatapojen kehittämistä. Asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin tulee vastata ja toisaalta on varmistettava henkilöstön riittävyys sekä toimintojen kustannustehokkuus.

Käytännössä asumisyhteisö koostuu ydinyksiköstä, jossa on 4-5 asunnon ryhmä yhdistettynä yhteisiin tiloihin. Lisäksi lähiympäristön asuntokannasta hankitaan 6-10 satelliittiasuntoa, joiden asukkaat käyttävät tarvittaessa ydinyksikön palveluita. Ydinyksikön yhteyteen kehitetään toimintaa, joka työllistää asumisyhteisön asukkaita ja toisaalta palvelee naapurustoa ja lähiympäristöä.

KTO - kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus (Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri) on hankkeessa Turun kaupungin kumppanina. KTO:n osa-alueena on yksilöllisen asumisen tukemiseen liittyvä henkilöstön koulutus sekä muuttovalmennuksen kehittäminen ja toteuttaminen. Henkilöstön koulutukseen ja muuttovalmennukseen liittyy kiinteästi päivittäisen toiminnan osa-alueet, kuten työn ja vapaa-ajantoimintojen vaihtoehtojen etsiminen ja selvittäminen.

Asukkaiden aktivoimiseksi ja työllistämiseksi hankkeessa kehitetään erilaisia lähiympäristöä palvelevia ja tukevia toimintoja. Ratkaisulla pyritään lisäämään vertaistukea, turvallisuutta ja vähentämään yksinäisyyttä ja samalla vähentämään ympäristön ennakkoluuloja. Tällaisia toimintoja voivat olla mm. kehitysvammaisten henkilöiden tekemät puutarha- ja talonmiestyöt, kauppa-apu ja ystävätoiminta. Järjestämällä yhteisiä tapahtumia pyritään vähentämään ennakkoluuloja ja edistämään työllistymiseen ja vapaa-ajan viettoon liittyviä tavoitteita. Asiakkaiden mukanaolo asumisen ja palveluiden suunnittelutyössä alusta alkaen on merkittävä lisäarvo hankkeelle.

Julkaistu 20.3.2013 klo 11.02, päivitetty 26.7.2023 klo 13.48