Käyttäjien ääni ja elämä asumisen suunnittelun keskiössä

 

Arjen keskiössä -hankkeessa keskeisenä on käyttäjän äänen kuuleminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että ihmiset, joiden asumista suunnitellaan, ovat aktiivisesti mukana suunnitteluprosessissa. Hankkeen työpajoissa kehitysvammaiset ihmiset ovat toimineet oman elämänsä ja arkensa asiantuntijoina ja tuoneet esiin sellaisia asumien tarpeita sekä toiveita, jotka suunnittelussa on huomioitava.

Mielekkään arjen osatekijöitä © Kaisu Isomäki

Jokaisessa työpajassa työskentely on käynnistetty tutkimalla palvelunkäyttäjien arkea, kysymällä missä kehitysvammaiset ihmiset elävät arkeaan, millaisia tekijöitä mielekäs ja toimiva arki sisältää – ja ennen kaikkea millaisia tekijöitä tämä kodilta edellyttää. 

Näin työpajoihin osallistuneet Jenni, Kari, Mia, Mika, Pekka ja Tommi
kertovat omasta asumisestaan ja asumiseen liittyvistä toiveistaan.

Julkaistu 20.3.2013 klo 15.15, päivitetty 26.7.2023 klo 13.52