Mitä asumisneuvonta on?

Asumisneuvonnan ammattilaisilta voi kysyä neuvoa asumiseen liittyvissä asioissa.

Asumisneuvonnan tavoitteena on vuokravelkojen, asumisen häiriöiden ja häätöjen vähentäminen sekä asumisen jatkumisen turvaaminen. Asumisneuvoja voi auttaa esimerkiksi häätöuhkatilanteissa, vuokrarästien selvittelyssä tai asunnon hakemisessa.

Asumisneuvonta on yleensä lyhytkestoista matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa. Asumisneuvontaa toteutetaan usein kunnan tasolla tai vuokrataloyhtiöissä.

Asumisneuvonnan osa-alueita ovat mm:

 • vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasunnoissa asuvien asumisen ohjaus ja neuvonta
 • asumiseen liittyvään talousneuvonta
 • vuokranmaksun, vuokravelkatilanteen ja taloudenhallinnan ongelmien selvittely sekä vuokranmaksun seuranta
 • palveluohjaus ja palveluverkoston kanssa tehtävä yhteistyö
 • vuokravelka- ja asunnonhakuryhmien järjestäminen
 • talousneuvolatyö
 • asumisen häiriöiden, asunnon huonoon hoitoon ja naapurustoriitojen selvittely
 • yleinen asumisen ohjaus
 • asunnonhakuun ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn liittyvä ohjaus.

Asumisneuvonta ARAssa

ARA toimii asumisneuvonnan kehittämistyössä sekä myöntää avustusta asumisneuvonnan ja siihen liittyvän talousneuvonnan kehittämiseen ja laajentamiseen. ARA:lle kuuluu asumisneuvonnan yleinen ohjaus ja kehittäminen, sopimusten neuvotteleminen ja sopimusten mukaisen rahoituskorvauksen myöntäminen kuntien asumisneuvontatoimintaan.

ARA on tiiviisti mukana asumisneuvonnan lakisääteistämisen edistämisessä ja luo asumisneuvojille oman verkoston. ARA luo myös koulutuksia asumisneuvonnan kentälle sekä kerää ja jakaa materiaaleja asumisneuvontaan liittyen. ARAn tehtäviin ei kuulu asumisneuvonnan antaminen.

Tarvitsetko asumisneuvontaa?

Ota yhteyttä oman kuntasi tai vuokrataloyhtiösi asumisneuvojiin. Jos kotipaikkakunnallasi ei tarjota asumisneuvontaa, ole yhteydessä kuntasi sosiaalipalveluihin.

  Julkaistu 4.4.2022 klo 9.42, päivitetty 20.10.2022 klo 15.31