Hissin hankinnan valmistelu ja päätöksenteko taloyhtiössä

Hissin rakentamisesta kiinteistöön hyötyvät senioriasukkaat, liikuntarajoitteiset, lapsiperheet ja kaikki kiinteistössä asuvat. Hissi lisää poikkeuksetta kiinteistön jälleenmyyntiarvoa.

Osakas voi tehdä aloitteen hissin hankkimisesta

Taloyhtiön osakkaista kuka tahansa voi tehdä aloitteen hissin hankkimisesta. Aloite tehdään taloyhtiön hallitukselle. Hissin rakentamisesta kannatta etukäteen tiedustella muiden osakkaiden mielipidettä sekä alusta alkaen varmistaa, että kaikilla asukkailla on riittävästi tietoa hissin kustannuksista, rakentamisvaihtoehdoista sekä toteutuksesta.

Yhtiökokous tekee päätöksen hissin rakentamisesta

Hissin rakentamisesta kiinteistöön päättää aina taloyhtiön yhtiökokous.Päätös tehdään hallituksen teettämien suunnitelmien, kustannusarvioiden sekä rahoituslaskelmien ja -vaihtoehtojen pohjalta. Realistisen kustannusarvion saamiseksi hissihankkeen toteuttajilta pyydetään ennakkotarjouksia.

Hallituksen olisi teetettävä tarvittavat suunnitelmat pätevillä suunnittelijoilla ja asiantuntijoilla, jotta varmistetaan haluttu lopputulos. Hankkeessa on huomioitava mm. arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnitelmat.

Päätös voidaan tehdä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai erikseen järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, pääsääntöisesti perustuen enemmistöpäätökseen. Enemmistöpäätös sitoo kaikki osakkeenomistajat osallistumaan hissirakentamisen kustannuksiin.

Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä vastaavat hankkeesta

Hissihankkeen toteuttaminen kiinteistössä on aina taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän vastuulla. Taloyhtiön hallitus hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella rakennusluvan, järjestää tarvittavan rahoituksen ja  hakee ARAlta hissiavustusta. Hallitus valitsee hankkeelle vastuullisen valvojan tai muun vastuuhenkilön. Hallitus myös pyytää lopulliset tarjoukset toteuttajilta ja huolehtii vakuutukset hankkeen toteutukselle.

Hissin rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa

Hissin rakentaminen kiinteistöön edellyttää aina rakennuslupaa. Hankkeen alkuvaiheessa otetaan yhteyttä  kunnan rakennusvalvontaan rakennusluvan saamiseksi.

Luvan ennakkokäsittelyssä käydään läpi hankkeen toteutettavuus ja ehdot sekä varmistetaan suunnittelijoiden ja rakentajien pätevyys. Rakennuslupaa käsiteltäessä selvitetään paloturvallisuus ja pelastustoimenpiteitä koskevien määräysten ja ohjeiden toteutuminen.

Ennen hissin käyttöönottoa kohteeseen tehdään viranomaisten turvatarkastus, työn luovutus sekä taloyhtiön vastaanottotarkastus. Tarkastuksissa on käytävä läpi takuuehdot sekä sovittava kirjallisesti määräaikaishuollosta.

Julkaistu 14.7.2014 klo 12.26, päivitetty 6.11.2017 klo 10.17