Hyvinvointiteknologialla turvaa asumiseen

Hyvinvointiteknologia on merkittävä osa useiden skotlantilaisten asuntoverkostojen asukkaiden arkea. Parhaimmillaan teknologiset apuvälineet luovat asukkaalle turvan tunteen, vähentävät läheisten tarpeetonta huolta ja helpottavat asukasta avustavien työntekijöiden työtä.

Läheiset voivat seurata asukkaan arkea etänä

Monet erityistä tukea tarvitsevat henkilöt Skotlannissa ovat yhdessä läheistensä kanssa päätyneet koko kodin kattavien monitorointijärjestelmien hankkimiseen. Asukkaan kotiin asennetut monitorit keräävät hienovaraisesti tietoa asukkaan liikkumisesta asunnossa. Kerätty tieto siirtyy digitaaliseen portaaliin, jonka kautta asukkaan läheiset ja avustajat voivat seurata, onko asukkaan päivä sujunut tavalliseen malliin (asukas on poistunut makuuhuoneesta, avannut jääkaapin jne.) vai onko tapahtunut poikkeuksia, joihin pitäisi syventyä tarkemmin.

 

Asukkaan tarina: Onko joku ovella?

Ennen muuttoa omaan kotiin skotlantilainen Susan asui vuosia laitoksessa. Susanin äänenkäyttö ja tarve tuntea olonsa turvalliseksi tuottivat vaikeuksia asua muiden ihmisten kanssa. Naisen muutettua omilleen asiat helpottuivat osittain. Turvattomuuden tunne ei silti kadonnut, minkä takia hän joutui tarkistamaan jatkuvasti, jopa öisin, oliko hänen asuntonsa ulko-ovi varmasti lukossa. Susanille päätettiin hankkia ulko-oveen hälytysjärjestelmä, joka ilmoittaa häntä tukeville työntekijöille, jos ovi on avattu klo 22.30 ja 8.00 välillä. Jos ovi avataan, ilmoituksen saanut työntekijä soittaa Susanille kysyäkseen, onko kaikki hyvin. Hälytysjärjestelmän ansiosta Susan on vähentänyt ovensa tarkkailua huomattavasti. Hän tietää, että vaikka hän asuu itsenäisesti, hän ei ole yksin.

Läheiset mukaan suunnitteluun

Erityisryhmien kanssa työtä tekevät skotlantilaiset asiantuntijat pitävät tärkeänä sitä, että asukkaan läheiset ovat mukana tekemässä hyvinvointiteknologiaan liittyviä päätöksiä. Toisinaan erityistä tukea tarvitseva henkilö on valmiimpi asumaan omassa asunnossa kuin läheiset uskovat. Hyvinvointiteknologia on keino saada läheiset uskomaan asukkaan kykyihin elää omannäköistä elämää. Läheisten ei tarvitse olla jatkuvasti soittamassa asukkaalle hänen hyvinvoinnistaan, kun he voivat seurata hänen onnistumistaan etänä. Tällä tavoin myös erityistä tukea tarvitseva henkilö itse tuntee onnistuneensa, kun hänen peräänsä ei kysellä sen enempää kuin esimerkiksi hänen sisarustensa.

Valokuva hyvinvointiteknologia-luennon osallistujista
Skotlantilaiset asiantuntijat kertovat hyvinvointiteknologian käytöstä paikallisten asuntoverkostojen asukkaiden kodeissa.
 
Julkaistu 1.11.2017 klo 12.37, päivitetty 18.9.2020 klo 10.51