Suomi – verkoston tuella kohti omaa asuntoa

Asuntoverkoston ansiosta erityistä tukea tarvitsevat asukkaat voivat asua tavallisissa asunnoissa.

#kotimatkalla-hankkeessa luodaan uudenlaisia asumisen ja palveluiden verkostoja, joiden ansiosta nuoret voivat asua tavallisissa asunnoissa omillaan ja saada tarvitsemansa tuen ja avun omaan kotiin. Hankkeessa halutaan nostaa esille, että yksilölliset asumisratkaisut eivät suinkaan ole kalliimpia kuin keskitetyt asumisratkaisut. Erityisryhmien asumisen suunnittelun haasteena on ollut asumisratkaisujen yksipuolisuus. Usein etenkin paljon tukea tarvitsevien henkilöiden ainoa vaihtoehto on ollut ryhmäkotiasuminen.

Asuntoverkostojen tavoitteena on antaa kaikenlaisille asukkaille enemmän vaihtoehtoja. Omassa asunnossa asumisen mahdollistavat mm. kotiin tuotavat tukipalvelut, alueen lähipalvelut ja verkoston muiden asukkaiden tarjoama tuki. Verkosto tarjoaa asukkaille mahdollisuuden vertaistukeen, yhteisöllisyyteen ja omaan asumiseen liittyvien päätösten tekemiseen.

#kotimatkalla-hankkeessa nuoret kertovat, miten he oikeasti haluavat asua

#kotimatkalla-hankkeen innostamispajat ja valmennuspäivät käynnistyivät syksyllä 2017. Innostamispajojen tavoitteena on ollut nimensä mukaisesti innostaa nuoria kiinnostumaan omasta asumisestaan ja asuinalueesta, jolla asunto olisis sekä omassa asunnossa asumisen mahdollistavista tukipalveluista. Innostamispajoissa nuoret ovat mm. pohtineet, millainen on hyvä asuinalue ja miten yhteisöllisyyttä voidaan parantaa naapuruston asukkaiden välillä.

Valmennuspäivissä nuoret ovat yhdessä vanhempiensa tai muiden tukihenkilöiden kanssa pureutuneet syvemmälle oman henkilökohtaisen asumisensa suunnitteluun. Teemoja ovat olleet mm. toiveet omaan kotiin ja lähiympäristöön liittyen, omat voimavarat, resurssit ja tärkeät henkilöt. Valmennuksissa on ollut myös vierailevia luennoitsijoita esimerkiksi kunnan kaavoitustoimesta.

Työtä on tehty kolmessa kunnassa: Paraisilla, Mikkelissä ja Kouvolassa. Syksyllä 2018 hankkeeseen on lähtenyt mukaan Raaseporin kaupunki. Nettisivuilla olevat kuvaukset innostamispajoista ja valmennuspäivistä pohjautuvat pääosin kokemuksiin Paraisilla.

Julkaistu 21.12.2018 klo 9.47, päivitetty 18.9.2020 klo 11.15