Inkluusio – kaikki mukaan

Kaikilla on oikeus olla mukana – osallisina yhteiskunnassa. Tätä ajattelutapaa kutsutaan inkluusioksi. Ajattelutavassa korostetaan, että yksilöllisillä tukitoimilla erityistä tukea tarvitsevat voivat kuulua tavallisiin yhteisöihin. Se tukee yksilöitä, jotta he pystyvät elämään mahdollisimman itsenäistä elämää ja pääsemään tavoitteisiinsa, jotka tekevät elämästä mielekkään.

Ajattelutavan lähtökohtana on tukea ihmistä itsensä auttamisessa. Kun yksilöä autetaan aktiivisesti omien tavoitteidensa hahmottamisessa ja niihin pääsemisessä, hänen on helpompi hallita omaa elämäänsä. Tukea annetaan joustavasti ja tehokkaasti yksilön tarpeiden mukaan. Vahvistamalla yksilön itsenäisyyttä ja itsevarmuutta, uskallus tehdä asioita itsekseen kasvaa.

#kotimatkalla-hankkeeseen osallistuvilla nuorilla on hankkeen onnistumisen kannalta keskeinen rooli. He eivät ole vain kohderyhmä, jolle asumis- ja palveluratkaisuja suunnitellaan. Nuoret otetaan vahvasti mukaan kehittämisprosessiin ja he voivat vaikuttaa omaan asumiseensa sekä kunnan/maakunnan erityistä tukea tarvitsevien nuorten asumisen kehittämiseen. 

Hankkeen tavoitteena on tuoda nuoret osaksi tavallisia yhteisöjä – suunnitella ja järjestää heidän asumisensa niin, että se eroaa mahdollisimman vähän ns. tavallisesta asumisesta. Kun uusi koti on tavallisella asuinalueella osana naapurustoa, osallistuminen ja osallistaminen tavalliseen yhteisön arkeen helpottuu. Keskeistä prosessissa ovat henkilöiden omat vahvuudet, tärkeät ihmiset ja ihmissuhteiden ylläpito, naapuriapu sekä itsenäistä asumista tukevat palvelut.

Käsistä muodostettu sydän © Kaisu Isomäki

 

Julkaistu 31.8.2017 klo 13.54, päivitetty 18.9.2020 klo 10.04