Kaikkien Pori

Yhteistyöllä uusia toimintatapoja ja osallistumismahdollisuuksia asuinalueiden kehittämiseen.

Osallistumismahdollisuuksien ja asukastoiminnan kehittäminen

 • Koululaiset aktiivisesti mukana Joukahaisenpuiston suunnittelussa ja istuttamistalkoissa
 • Nuorten ja ikäihmisten kanssa toteutettu bussipysäkin tuunaus
 • Pormestarinluodon asukasyhdistyksen Työpankki -työllisyyshankkeen tukeminen
  Asukastupien varusteiden ja palveluiden parantaminen (mm. kouluilta ja päiväkodeilta ylijäävän ruoan jakaminen tuvilla)
 • Impolan puistojuhlan järjestäminen ja paikallisten markkinoiden ja juhlien aktiivinen tukeminen, uusi nuorisotila Pihlavaan.

Liikenneyhteyksien parantaminen

 • Sampolantien, Hahlontien ja Messipojanpuiston kevyen liikenteen väylien rakentaminen
 • Pormestarinluodon Jokisatamantien valaistuksen uusiminen
 • Väinönraitin ja Sampolan pihakatujen parantaminen asukkaiden kehittämisideoihin perustuen.

Ympäristön viihtyisyyden ja toimintamahdollisuuksien kehittäminen

 • Joukahaisenpuiton ja Länsituulenpuiston uudistamiset
 • Pormestarinluodon skeittiparkin parantaminen
 • Koiviston ulkoilupuiston parantaminen ja liikuntavälineiden uusiminen
 • Lähiliikuntapaikkojen tekonurmien uusinta Väinölässä ja Pormestarinluodossa
 • Uusi liikuntapaikka Meri-Porin koululle Pihlavaan
 • Viljelypalstojen kaivon rakentaminen, alueiden puistojen penkkien, roska-astioiden ja väylien uusinta ja kunnostus sekä istutukset.

Hanke toi esiin hallintokuntien, asukkaiden ja eri sektorien toimijoiden välisen yhteistyön merkityksen kaupunkikehittämisessä ja -suunnittelussa sekä palveluiden tarjoamisessa ja kehittämisessä. Pienilläkin resursseilla saadaan yhteistyön myötä laajempi vaikuttavuus ja yhteistyöllä on mahdollista kehittää uudenlaisia, jo olemassa olevia resursseja tehokkaammin hyödyntäviä, toimintatapoja. Yhteistyö Lähiön henki -tutkimushankkeen kanssa onnistui hyvin ja hyödytti merkittävästi molempien hankkeiden toteuttamista.

Sektorirajat ylittävä yhteistyö haastavaa

Viestinnällä on suuri merkitys onnistumisessa. Tämä tosin oli Porissa verrattain työlästä ja on todennäköistä, että sektorirajat ylittävä yhteistyö ei jatku tässä laajuudessa hankkeen jälkeen. Ainakin Porin kokemuksen mukaan hankkeiden onnistumisen kannalta olisi suuri apu, mikäli hankkeessa olisi oma budjetti ja rahaa käytettävissä toiminnan järjestämiseen. Näin ei siis Porissa ollut ja se teki monien asioiden toteuttamisesta hidasta ja työlästä. Pori on tilanteessa, jossa kaupunki ei kasva käytännössä lainkaan, joten väestönlisäyksestä johtuvaa painetta lähiöiden kehittämiseen tai täydennys- ja lisärakentamiseen ei ole. Lähiöiden kehittämiseen täytyy ottaa suunnitelmallinen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön perustuva, strateginen ote, jotta esimerkiksi tulevien vuosien peruskorjaukset saadaan toteutettua.

Toteuttajat
Porin kaupunki
Hankkeen vastuuhallintokuntana oli kaupunkisuunnittelu. Toteutukseen keskeisimmin osallistuneet hallintokunnat olivat katu- ja puistosuunnittelu, työllisyydenhoito, perusturvakeskus, vapaa-aikavirasto, puistotoimi, kulttuuriasiainkeskus ja varainhallinta.

Hankkeen liitynnät muihin hankkeisiin
Hanke toteutettiin yhteistyössä Porin yliopistokeskuksessa toimivan Turun yliopiston maisemantutkimuksen koulutusohjelman Lähiön henki -tutkimushankkeen kanssa. Myös yhteistyö Porin yliopistokeskuksessa toimivan Aalto-yliopiston PUPA-toiminnan (Pori Urban Platform of Aalto University) kanssa edisti hankkeen toteuttamista. Kaupunkisuunnittelu toteutti Kaikkien Pori -hankkeen kanssa yhtäaikaisesti myös URBACT-ohjelman Placemaking for Cities -hanketta, johon osittain osallistuivat samat toimijat. Tästä, ja kansainvälisestä kokemuksen vaihdosta, oli hyötyä myös Kaikkien Porin toteuttamisessa.

 

Hankkeessa tuotettu materiaali
Kaikkien Pori -hanke Porin kaupungin sivuilla
Kaikkien Pori Facebookissa

Julkaisut
Kaikkien Pori -loppuraportti
Place making for cities -loppuraportti
Virkamies kansainvälisenä agenttina Porissa -video. Yhteistyötä URBACT-hankkeessa.

 

TUTKIMUSHANKKEET

Lähiön henki – Porin lähiöiden kulttuurisuunnitteluhankkeen loppuraportti 2013–2015
Lähiön henki-hankkeessa on tuotettu kokonaisvaltaista tietoa viihtyvyys- ja hyvinvointitekijöistä, jota on hyödynnetty Itä-Porin lähiöiden toimenpidesuunnitelman laatimiseen. Itä-Porin lähiöiden kulttuurikartoituksen aikana kartoitettiin Itä-Porin lähiöiden, erityisesti Sampolan, Impolan ja Väinölän kerrostaloalueiden, paikallisen kulttuurin ja kulttuuriset resurssit.

 

Lähikuva lähiöstä! – Itä-Porin kulttuurikartoitus ja toimenpidesuunnitelma
Itä-Porin lähiöiden kulttuurikartoitus käynnistyi alkuvuodesta 2014 osana Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn rahoittamaa Turun yliopiston maisemantutkimuksen Lähiön henki -tutkimushanketta ja Porin kaupungin Kaikkien Pori -kehittämishankkeen avustamana. Sen tavoitteina oli Itä-Porin lähiöiden, erityisesti Sampolan, Impolan ja Väinölän kerrostaloalueiden, paikallisen kulttuurin ja kulttuuristen resurssien kartoitus ja toimintasuunnitelman tuottaminen.

 

 

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Julkaistu 30.11.2016 klo 9.59, päivitetty 10.1.2017 klo 8.55