Lähiökehittämisen työkaluja ja toimintamalleja

Lähiöohjelmassa kerättiin hyviksi koettuja käytäntöjä ja toimintamalleja. Tälle sivulle on kerätty muutamia työkaluja ja raportteja erilaisista toimintamalleista, joita lähiöhankkeissa kehiteltiin ja testattiin.

Asuinalueiden inventointi ja arvottaminen

Asuinalueiden viihtyisyys ja toimivuus

  • Tonttila ja Riihelä - asuinalueiden viihtyisyyden ja toimivuuden kehittäminen
    Kunnallistekniikka on tehnyt 10 vuoden toimenpideohjelman Ostari-hankkeen kohdealueiden Riihelän ja Tonttilan lähiöiden kehittämiseksi. Raportissa on kartoitettu mm. metsien, puistojen ja liikennejärjestelyiden parantamista. Aluelähtöistä toimintatapaa on tarkoitus käyttää myös muiden lahtelaisten asuinalueiden kehittämisessä.
  • Rinnerakentamisen haasteet soranottoalueella
    Lahdessa Ostarihankkeeseen liittyen on tehty opinnäyte, jossa on tutkittu Metsäkankaan läheisyydessä sijaitsevan Männistönrinteen asuinalueen kehittämistä sekä yleisemmin rinnerakentamisen mahdollisuuksia ja haasteita. Salpausselän etelärinteessä sijaitseva jyrkkärinteinen Männistönrinteen asuinalue on Metsäkankaan asukkaiden suosima näköala- ja virkistyspaikka. Opinnäytteessä selvitetään, miten entisen sorakuopan paikalle rakennettua, osin keskeneräiseksi jäänyttä asuinaluetta voisi kohentaa täydennysrakentamalla ja maisemoimalla aluetta.

Energiatehokas korjaaminen

 

Kestävä kehitys lähiöissä

Kokemuksia asukkaiden osallistumisesta

Maahanmuuttajat ja asuminen

Päihteiden käytöstä aiheutuvien häiriöiden vähentäminen

Syrjäytyneisyyden ehkäiseminen

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.

Julkaistu 28.5.2013 klo 13.23, päivitetty 28.7.2023 klo 9.00