Katsaukset 2015

Asuntomarkkinakatsaus 2/2015: ASO-asunnot 11.6.2015
Vuoden 2015 toisen asuntomarkkinakatsauksen aiheena ovat asumisoikeusasunnot. Tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin asumisoikeusasuntojen markkinatilantetta ja käyttövastikkeita ASO-indeksin avulla. Tilastot julkaistaan kerran vuodessa asumisoikeusyhteisöiltä kerättyjen tietojen pohjalta.
Lue lisää
Asuntomarkkinakatsaus 1/2015: vuokra-asunnot 30.4.2015
Asuntomarkkinakatsaus 1/2015 painopiste on kuntien vuokra-asuntomarkkinoiden selvittämisessä koko maan, pääkaupunkiseudun sekä maakuntien keskuskaupunkien osalta. Kuntien vuokramarkkinoiden tilannetta arvioidaan eri mittareista koostuvan ARA-indeksin avulla.
Lue lisää

Huomio!

Sivustomme uudistuu keskiviikkona 29.5. Tästä voi aiheutua katkoksia palvelussa päivän aikana.