Yhteisöasiakkaiden palvelut verkossa

Korkotuki- ja takauslainat

Kaikkien korkotuki- ja takauslainojen asiointi ja käsittely tapahtuu nyt Aran verkkoasiointipalvelussa.

Siirry Aran verkkoasiointipalveluun (ara-asiointi.fi)

Asiointikansion välilehdellä Vireillä olevat näkyvät kaikki vireillä olevat ja kunnan lausuntoa odottavat hankkeet. Jos yhteisösi hankelistauksessa näkyy sellaisia hankkeita, jotka eivät etene toteutusvaiheeseen, lähetä vapaamuotoinen ilmoitus hankkeelta vetäytymisestä Aran kirjaamoon (kirjaamo.ara@ara.fi). Ilmoituksen käsittelyn jälkeen Ara sulkee hankkeen, ja verkkoasioinnissa hanke siirtyy välilehdelle Arkisto.

Kun kohde on valmis, lainansaajan on viimeistään 6 kuukauden kuluessa toimitettava tarkistuspäätöshakemus liitteineen Aran verkkoasiointipalveluun. Hakemusten välilehdellä Vireillä olevat näkyvät aktiivisten hankkeiden lisäksi sellaiset hankkeet, joihin ei ole haettu tarkistuspäätöstä, vaikka kohteen valmistumisesta on kulunut yli 6 kuukautta. Lainansaajan tulee toimittaa tarkistuspäätöshakemukset tällaisiin hankkeisiin mahdollisimman pian. Kun Ara on tehnyt hankkeelle tarkistuspäätöksen, hanke siirtyy verkkoasioinnissa kahden kuukauden kuluessa välilehdelle Arkisto.

Asiointiin tarvittava Suomi.fi-valtuus

Verkkoasiointiin kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen avulla henkilökohtaisilla tunnistusvälineillä, kuten pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hakemusasioita yhteisönne puolesta hoitava henkilö tarvitsee asiointiin Suomi.fi-valtuuden "Asuntotuotannon tukien hakeminen".

Lue lisää Suomi.fi-valtuuksista Aran kanssa asioinnissa

Keneltä voin kysyä lisätietoja?

Verkkoasioinnin käyttöönotto ja asiointivaltuudet:
Lähetä sähköpostia osoitteeseen asiointi.ara(at)ara.fi. Voit myös jättää sähköpostiin soittopyynnön.

Korkotukilainahakemukset:
Ota yhteyttä alueen rahoitusesittelijään. Siirry sivulle Korkotukilaina vuokra- ja asumisoikeustaloille

Yhteisöt ja kunnat tai kuntien vuokrataloyhtiöt voivat hakea

 • avustusta asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi
 • ara-yhteisöjen energia-avustusta (perusparantamisen korkotukilainan yhteydessä) 
 • erityisryhmien vuokra-asuntojen rakentamiseen tai perusparantamiseen liittyvää erityisryhmien investointiavustusta
 • infra-avustusta eli avustusta asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen
 • korkotukilainaa vuokra-asuntojen, asumisoikeustalojen ja osaomistustalojen rakentamiseen
 • korkotukilainaa vuokra-asuntojen, asumisoikeustalojen ja osaomistustalojen perusparantamiseen
 • korkotukilainaa vuokra-asuntojen, asumisoikeustalojen ja osaomistustalojen hankintaan
 • käynnistysavustusta uudistuotannon vuokratalohankkeisiin (ei koske erityisryhmien asuntoja)
 • lyhytaikaista korkotukilainaa vuokratalon rakentamiseen
 • takauslainaa vuokratalohankkeeseen.

Kun asioit yhteisön puolesta, tarvitset yhteisöltäsi kirjautumista varten Suomi.fi-valtuuden. Tarvittava valtuus riippuu haettavasta tuesta tai avustuksesta. Lue lisää Aran Suomi.fi-valtuuksista.

Kun olet kirjautunut asiointipalveluun, siirry osioon Rahoitus- ja hakemusasiat tekemään hakemus.

Kirjaudu palveluun (ara-asiointi.fi)

Voit hakea verkkoasioinnissa seuraavia avustuksia:

 • hissiavustus
 • esteettömyysavustus

Kun asioit yhtiön puolesta, tarvitset yhtiöltäsi kirjautumista varten Suomi.fi-valtuuden. Taloyhtiöiden ja muiden kiinteistöyhtiöiden hakemuksissa tarvittavan valtuuden nimi on Asuinrakennusten korjausavustusten hakeminenLue lisää Aran Suomi.fi-valtuuksista.

Jos sinulla on yksin yhtiön nimenkirjoitusoikeus, et tarvitse valtuutta.

Kirjaudu palveluun (rahoitus.ara-asiointi.fi)

Ara-asuntokannan ohjauksen ja valvonnan palveluissa ara-asuntojen omistajat voivat

 • katsella oman asuntokantansa rekisteritietoja
 • ilmoittaa yhteisöjen tietojen muutoksista tai ara-asuntokannan muutoksista Aralle
 • hakea ara-vuokra- ja aso-asuntojen käyttötarkoituksen muutosta 
 • raportoida Aran pyytämiä valvontatietoja
 • lähettää tilinpäätöstietoja ja liitteitä
 • käydä viestinvaihtoa Aran asiantuntijoiden kanssa.

Kun asioit yhteisön puolesta, tarvitset yhteisöltäsi kirjautumista varten Suomi.fi-valtuuden. Tarvittava valtuus riippuu hoidettavasta asiasta. Lue lisää Aran Suomi.fi-valtuuksista.

Kirjaudu palveluun (www.ara-asiointi.fi)

Julkaistu 30.3.2023 klo 13.12, päivitetty 11.4.2024 klo 12.47